Compromís critica que les classes hagen començat sense haver acabat les obres “per falta de voluntat” i agraeix al Consell Escolar la seua dedicació per aconseguir que els xiquets de Moncofa tinguen un centre escolar en condicions. “Esperem que el fred tarde a arribar enguany perquè si no els alumnes hauran de portar-se una manta de casa per combatre’l”. Amb aquestes paraules ha criticat el portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Moncofa, Joan B. Vilar, a l’alcalde del PP, Wenceslao Alós, pel que considera “una falta de voluntat” ja que el consistori no ha complit amb l’acord de reparar la seua part en les deficiències d’obra en el “Avel·lí Corma”.

Aquestes crítiques arriben després que les reivindicacions del Consell Escolar, de les mares i pares dels alumnes i de les gestions del grup municipal de Compromís, aconseguiren que la Conselleria “es fera càrrec de reparar les deficiències d’obres que es van trobar a les aules d’Infantil i les de la resta del centre, unes reparacions que s’han fet aquest estiu”, ha explicat Vilar. La part de la Conselleria, segons el parer del regidor de Compromís, ha permés que es restablisquen les condicions que estaven marcades en el projecte d’obra de l’Avel·lí Corma.

“Compromís va treballar, amb la resta de forces polítiques del municipi i els representants del Consell Escolar, per aconseguir que la Conselleria es fera càrrec d’una part de les obres i l’Ajuntament, per la seua banda, es va comprometre a reparar el grup electrogen i la calefacció “, ha dit Vilar.” Aquest acord es va portar al ple, on es va aprovar, però l’alcalde, Wenceslao Alós, no va demanar els permisos d’obres en temps i forma”. Això ha provocat que les obres que havia d’haver fet el consistori” encara no siguen una realitat, quan si Alós haguera demanat els permisos al mateix temps que la Conselleria els alumnes hagueren anat a classe el 8 de setembre amb totes les millores acabades”.

Segons Vilar, “si Wenceslao Alós té el permís del ple, o millor dit, l’ordre directa de la majoria, per a executar les obres, utilitzant els recursos econòmics i tècnics que necessiten i no ho fa, és per què no vol o per què no sap”. “Estem fent una oposició constructiva, però és molt difícil. Aquesta volta tenien al seu abast els recursos econòmics per fer les millores en el centre educatiu i tampoc ho han fet. L’oposició ha hagut d’anar a pressionar fins al mateix despatx de l’alcalde i ni tan sols així”. Vilar ha subratllat que aquesta mateixa setmana Compromís s’ha reunit amb la direcció territorial d’Educació per tractar de solucionar el tema “perquè els nens del municipi puguen gaudir d’un centre que, cal recordar-ho, és nou però va ser construït per CIEGSA. Potser ací es trobe l’explicació a tot “.

—————–

VILAR: “EL AYUNTAMIENTO QUE PRESIDE EL PP NO HA CUMPLIDO SU PARTE PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS EN EL AVEL·LÍ CORMA Y HA DEJADO SIN ARREGLAR LA CALEFACCIÓN”

Compromís critica que las clases hayan comenzado sin haber acabado las obras “por falta de voluntad” y agradece al Consell Escolar su dedicación para que los niños de Moncofa tengan un centro escolar en condiciones.

“Esperemos que el frío tarde en llegar este año porque si no los alumnos van a tener que traerse una manta de casa para combatirlo”. Con estas palabras ha criticado el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Moncofa, Joan B. Vilar, al alcalde del PP, Wenceslao Alós, por lo que considera “una falta de voluntad” ya que el consistorio no ha cumplido con el acuerdo de reparar su parte en las deficiencias de obra en el Avel·lí Corma.

Estas críticas llegan después de que las reivindicaciones del Consell Escolar, de las madres y padres de los alumnos y de las gestiones del grupo municipal de Compromís, consiguieran que la Conselleria “se hiciera cargo de reparar las deficiencias de obras que se encontraron en las aulas de Infantil y las del resto del centro, unas reparaciones que se han hecho este verano”, ha explicado Vilar. La parte de la Conselleria, a juicio del concejal de Compromís, ha permitido que se restablezcan las condiciones que estaban marcadas en el proyecto de obra del “Avel·lí Corma. “Compromís trabajó, junto al resto de fuerzas políticas del municipio y los representantes del Consejo Escolar, para conseguir que la Conselleria se hiciera cargo de una parte de las obras y el Ayuntamiento, por su parte, se comprometió a reparar el grupo electrógeno y la calefacción”, ha dicho Vilar. “Este acuerdo fue llevado al pleno, donde se aprobó, pero el alcalde, Wenceslao Alós, no pidió los permisos de obras en tiempo y forma”. Ello ha provocado que las obras que había de haber hecho el consistorio “aún no estén, cuando si Alós hubiera pedido los permisos al mismo tiempo que la Conselleria los alumnos hubieran ido a clase el 8 de septiembre con todas las mejoras acabadas”.

Según Vilar, “si Wenceslao Alós tiene el permiso del pleno, o mejor dicho, la orden directa de la mayoría, para ejecutar las obras, utilizando los recursos económicos y técnicos que necesitan y no lo hacen, es por qué no quieren o por qué no saben”. “Estamos haciendo una oposición constructiva, pero es muy difícil. Esta vez tenían a su alcance los recursos económicos para hacer las mejoras en el centro educativo y tampoco lo han hecho. La oposición ha tenido que ir a presionar hasta el mismísimo despacho del alcalde y ni siquiera así”.

Vilar ha subrayado que esta misma semana Compromís se ha reunido con la irección territorial de Educación para tratar de solucionar el tema “para que los niños del municipio puedan disfrutar de un centro que, hay que recordarlo, es nuevo pero fue construido por Ciegsa. Quizá ahí esté la explicación a todo”.