Les empreses que opten a urbanitzar el carrer Caixa Rural han de tindre fixos almenys al 40 per cent dels seus treballadors. L’Ajuntament de Betxí emprendrà en breu la urbanització del carrer Caixa Rural, una obra que millorarà la zona nord-oest de la localitat, pròxima al camp d’esports i l’institut. A la convocatòria s’han presentat 21 empreses que, a més de complir amb els habituals requisits legals, hauran de demostrar que almenys el 40 per cent dels treballadors que participaran en els treballs tenen un contracte laboral fix. Aquesta clàusula social és una de les novetats que ha incorporat l’equip de govern de Compromís, presidit per Alfred Remolar. “Entenem que és positiu incloure aquest tipus de clàusules en els plecs de condicions de les obres públiques i estem estudiant la possibilitat d’introduir altres, a més d’ampliar-les”, assenyala Remolar.

La idea es va gestar després de la celebració a Betxí, el passat mes de juny, del I Taller sobre Municipis del Bé Comú, un moviment pel qual s’han mostrat interessats representants polítics i tècnics de nombroses localitats castellonenques i que té com a finalitat “conèixer i aplicar valors i eines que contribueixen al procés de desenvolupament humà, solidari, sostenible, just i democràtic dels municipis”, apunta Remolar.

El Moviment per l’Economia del Bé Comú, iniciat el 2010, s’ha anat estenent per tot el món fins arribar a la Comunitat Valenciana, amb la constitució de la corresponent associació. L’any passat es va crear el denominat “camp d’energia de Castelló” en el qual participen representants de diversos pobles donant suport a les empreses que s’estan iniciant en aquest nou model econòmic i divulgant el coneixement de l’Economia del Bé Comú entre entitats, administracions i altres corporacions.

———————-

EL AYUNTAMIENTO DE BETXÍ COMIENZA A INCLUIR CLÁUSULAS SOCIALES EN SUS CONTRATACIONES

Las empresas que optan a urbanizar la calle Caixa Rural deben tener fijos al menos al 40 por ciento de sus trabajadores

El Ayuntamiento de Betxí acometerá en breve la urbanización de la calle Caixa Rural, una obra que mejorará la zona noroeste de la localidad, próxima al campo de deportes y al instituto. A la convocatoria se han presentado 21 empresas que, además de cumplir con los habituales requisitos legales, deberán demostrar que al menos el 40 por ciento de los trabajadores que participarán en los trabajos tienen un contrato fijo. Esta cláusula social es una de las novedades que ha incorporado el equipo de gobierno de Compromís, presidido por Alfred Remolar. “Entendemos que es positivo incluir este tipo de cláusulas en los pliegos de condiciones de las obras públicas y estamos estudiando la posibilidad de introducir otras, además de ampliarlas”, señala Remolar.

La idea se gestó tras la celebración en Betxí, el pasado mes de junio, del I Taller sobre Municipios del Bien Común, un movimiento por el cual se han mostrado interesados representantes políticos y técnicos de numerosas localidades castellonenses y que tiene como finalidad “conocer y aplicar valores y herramientas que contribuyan al proceso de desarrollo humano, solidario, sostenible, justo y democrático de los municipios”, explica Remolar.

El Movimiento por la Economía del Bien Común, iniciado en 2010, se ha ido extendiendo por todo el mundo hasta llegar a la Comunitat Valenciana, con la constitución de la correspondiente asociación. El pasado año se creó el denominado “campo de energía de Castellón” en el que participan representantes de varios pueblos apoyando a las empresas que se están iniciando en este nuevo modelo económico y divulgando el conocimiento de la Economía del Bien Común entre entidades, administraciones y otras corporaciones.