Compromís per Moncofa ha fet de mediador entre les administracions superiors per poder disposar en breu d’aquestes instal·lacions i agraeix als empresaris el seu interés. Vilar: “Suposarà l’ampliació de les activitats i serveis al nostre municipi, la creació de llocs de treball i la desestacionalització del turisme”. Moncofa tindrà un càmping dirigit a aquelles persones que escolten aquesta paraula i es posen a tremolar. Es tracta d’un glamping, una instal·lació similar al càmping de tota la vida però que sol atraure esperits més “sensibles”.

Una empresa ha sol·licitat ja i ha eixit publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaració d’interès comunitari perquè se li done atribució d’ús i aprofitament en una parcel·la de 80.000m² a la partida del Rajadell. Aquest és el primer pas per a la ubicació d’aquesta instal·lació, un projecte que arriba de la mà del grup municipal de Compromís.

El portaveu municipal de Compromís, Joan Baptista Vilar, ha explicat que per arribar a aquest punt s’han mantingut nombroses converses amb responsables polítics. ” Ja fa dies que estem en contacte amb el director general d’Avaluació urbanística, José Luis Ferrando, i amb Vicente Navarro, del Servei Territorial d’Urbanisme de Castelló, per tal d’analitzar el projecte”.

Vilar ha incidit que Compromís té un interès especial en què el projecte es materialitze com més aviat millor “perquè això suposarà l’ampliació del ventall d’activitats i serveis privats al nostre municipi i la creació de llocs de treball”. El regidor de Compromís ha destacat que la construcció d’aquest glamping contribuirà a augmentar la riquesa comercial i generarà un valor afegit al poble de Moncofa. “Compromís per Moncofa està convençut que aquest càmping d’altes prestacions tindrà capacitat de desestacionalitzar el turisme, un problema per al qual cal buscar solucions imaginatives, efectives i sostenibles. I aquesta iniciativa ho és. Per això agraïm als empresaris el seu interés”.

Segons Joan Baptista Vilar, “aquest proper dilluns portarem els deures fets a la junta de portaveus que s’ha convocat perquè la resta de formacions polítiques es pronuncien, esperem que a favor, ja que segons les reunions mantingudes de moment, tots els informes sectorials de les diferents administracions han estat positius. Esperem que també l’Ajuntament done el seu vistiplau “.

En aquest sentit, cal recordar que les diferents administracions consultades han emès informe positiu: tant la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, com el servei territorial de Turisme. “Ara només falta el informe del servei d’ordenació del territori”, ha destacat Vilar. “Des de Compromís Moncofa esperem que els informes estiguin el més aviat possible i que se’ls done d’aquesta manera via lliure als promotors per poder començar l’execució del projecte com més aviat”, ha conclòs.

———————————–

MONCOFA TENDRÁ UN CAMPING DE LUJO DESPUÉS QUE UNA EMPRESA HAYA MOSTRADO SU INTERÉS POR CONSTRUIRLO EN UNA PARCELA DE LA PARTDA RAJADELL

Compromís per Moncofa ha intermediado con las administraciones superiores para poder contar en breve con estas instalaciones y agradece a los empresarios su interés

Vilar: “Supondrá la ampliación de las actividades y servicios en nuestro municipio, la creación de puestos de trabajo y la desestacionalización del turismo”

Moncofa tendrá un camping dirigido a esas personas que escuchan esa palabra y se echan a temblar. Se trata de un glamping, una instalación similar al camping de toda la vida pero que suele atraer a espíritus más “sensibles”. Una empresa ha solicitado ya y ha salido publicado en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana la declaración de interés comunitario para que se le dé atribución de uso y aprovechamiento en una parcela de 80.000m² en la partida Rajadell. Este es el primer paso para la ubicación de esta instalación, un proyecto que llega de la mano del grupo municipal de Compromís.

El portavoz municipal de Compromís, Joan Bautista Vilar, ha explicado que para llegar a este punto se han mantenido numerosas conversaciones con responsables políticos. “Hace ya días que estamos en contacto con el director general de Evaluación urbanística, José Luis Ferrando, y con Vicente Navarro, del servicio territorial de Urbanismo de Castellón, a fin de analizar el proyecto”.

Vilar ha incidido en que Compromís tiene un interés especial en que el proyecto se materialice cuanto antes “porque esto supondrá la ampliación del abanico de actividades y servicios privados en nuestro municipio, y la creación de puestos de trabajo”. El concejal de Compromís ha destacado que la construcción de este glamping contribuirá a aumentar la riqueza comercial y generará un valor añadido al pueblo de Moncofa. “Compromís per Moncofa está convencido que este camping de altas prestaciones tendrá capacidad de desestacionalizar el turismo, un problema para el que es necesario buscar soluciones imaginativas, efectivas y sostenibles. Y esta iniciativa lo es. Por eso agradecemos a los empresarios su interés”.

Según Juan Bautista Vilar, “este próximo lunes llevaremos los deberes hechos a la junta de portavoces que se ha convocado para que el resto de formaciones políticas se pronuncien, esperemos que a favor, ya que según las reuniones mantenidas por el momento, todos los informes sectoriales de las diferentes administraciones han sido positivos. Esperemos que también el Ayuntamiento dé su visto bueno”.

En ese sentido, cabe recordar que las diferentes administraciones consultadas han emitido informe positivo: tanto la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, como el servicio territorial de turismo. “Ahora sólo falta el informe del servicio de ordenación del territorio”, ha destacado Vilar. “Desde Compromís Moncofa esperamos que los informes estén lo antes posible y que se les dé de esta forma vía libre a los promotores para poder empezar la ejecución del proyecto cuanto antes”, ha concluido.