El regidor de Compromís per Orpesa, Josep Lluís Romero, s’ha mostrat sorprès davant la resposta de l’alcalde del municipi, el popular Rafael Albert, després que la coalició reclamés la retirada de la caseta de vigilància de la urbanització Les Platgetes. Romero ha recordat que han passat gairebé quatre anys des de la resolució administrativa que obligava a retirar aquesta instal·lació que està construïda “a la illeta central del vial públic d’accés a la platja quan és una cosa que no es podia fer per ser un bé de domini públic municipal “.

Contra aquesta resolució administrativa no cabia recurs cap però, inexplicablement, “l’alcalde ens respon que els veïns han recorregut i que l’equip de govern va arribar a uns acords amb ells per solucionar ‘de manera amistosa’ el conflicte “, afirma Romero. “Doncs bé: volem que ens aclarisca per què s’ha recorregut una resolució contra la qual no cabia recurs i que ens mostren si hi ha algun document per escrit o com ho han plasmat perquè aquest acord tinga validesa”, ha reclamat el regidor de Compromís .

Romero ha recordat que tot aquest procés es va iniciar el 2013 i que, davant les preguntes sobre les gestions que havia realitzat l’Ajuntament per treure la caseta, “ens trobem que la resposta de l’alcalde no aclarís en absolut el motiu pel qual tant de temps després encara no s’ha tret “. Així mateix, el regidor de Compromís argumenta que “la interposició d’un recurs contenciós administratiu no impedeix la seua execució. A més, els terrenys que s’han de desocupar són de domini públic local, per la qual cosa no és necessària la intervenció de Costes i de fet aquesta no es va presentar al contenciós “.

Romero lamenta que l’Ajuntament “no està exercint el seu deure de vetllar per l’interès general i l’ús públic d’un bé d’ús comú com és la platja”, i es pregunta, un cop passats tres anys i mig de la notificació, sense que s’haja procedit a retirar la caseta, si és que existeix algun motiu “que no sabem” que haja impedit la seua retirada.

————————

COMPROMÍS PER ORPESA DENUNCIA QUE EL PP LLEGÓ A UN ACUERDO CON LA COMUNIDAD DE VECINOS DE PLATGETES PARA NO TENER QUE RETIRAR LA CASETA DE VIGILANCIA CONSTRUIDA SOBRE UNA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO

Romero: “queremos que nos aclare por qué se ha recurrido una resolución contra la que no cabía recurso y que nos muestren si hay algún documento por escrito”

El concejal de Compromís per Orpesa, Josep Lluís Romero, se ha mostrado sorprendido ante la respuesta del alcalde del municipio, el popular Rafael Albert, después de que la coalición reclamara la retirada de la caseta de vigilancia de la urbanización Les Platgetes. Romero ha recordado que han pasado casi cuatro años desde la resolución administrativa que obligaba a retirar esa instalación que está construida “en la isleta central del vial público de acceso a la playa cuando es algo que no se podía hacer por ser un bien de dominio público municipal”.

Contra esa resolución administrativa no cabía recurso ninguno pero, inexplicablemente, “el alcalde nos responde que los vecinos han recurrido y que el equipo de gobierno llegó a unos acuerdos con ellos para solucionar ‘de forma amistosa’ el conflicto”, afirma Romero. “Pues bien: queremos que nos aclare por qué se ha recurrido una resolución contra la que no cabía recurso y que nos muestren si hay algún documento por escrito o cómo lo han plasmado para que ese acuerdo tenga validez”, ha reclamado el concejal de Compromís.

Romero ha recordado que todo este proceso se inició en 2013 y que, ante las preguntas sobre las gestiones que había realizado el Ayuntamiento para quitar la caseta, “nos encontramos que la respuesta del alcalde no aclarara en absoluto el motivo por el que tanto tiempo después aún no se ha quitado”. Asimismo, el concejal de Compromís argumenta que “la interposición de un recurso contencioso administrativo no impide su ejecución. Además, los terrenos que se han de desocupar son de dominio público local, por lo que no es necesaria la intervención de Costas y de hecho ésta no se personó en el contencioso”.

Romero lamenta que el Ayuntamiento “no está ejerciendo su deber de velar por el interés general y el uso público de un bien de uso común como es la playa”, y se pregunta, una vez pasados tres años y medio de la notificación, sin que se haya procedido a retirar la caseta, si es que existe algún motivo “que no sabemos” que haya impedido su retirada.