(bilingüe) La cacicada de l’alcaldessa Marqués en l’IBI prospera amb la connivència del PSOE

La cacicada de l’alcaldessa Marqués en l’IBI prospera amb la connivència del PSOE

La pujada en el tipus de gravamen només permetrà rebaixar l’impost en un 2 per cent en lloc del 8 per cent previst

Al plenari extraordinari de l’Ajuntament de Benicàssim celebrat ahir s’han complit, malauradament, les previsions en aprovar-se la cacicada de l’alcaldessa, Susana Marqués, del PP: el tipus de gravamen de l’IBI s’ha apujat al 0,56, la qual cosa significa que la prevista baixada dels valors cadastrals del 8 per cent queda neutralitzada amb vistes al pagament de l’impost, que només es rebaixa en un 2 per cent.

Des de Compromís per Benicàssim portem molts anys batallant contra l’anomenat “catastrazo”, perpetrat en 2006 quan Marqués era regidora d’Hisenda i l’alcaldia estava en mans d’ARB. El nivell impositiu que pateixen els veïns de Benicàssim continuarà sent com fins ara: a totes llums confiscatori. El 8 per fent de baixada dels valors cadastrals era ja insuficient, però la decisió de Marqués és una burla als contribuents. El PP ha comptat amb el suport d’ARB i els vots en contra de Compromís i Ara Benicàssim. El PSOE i Ciudadanos s’han abstingut.

“L’oposició real ha votat en contra d’una mesura que garantirà la continuïtat del malbaratament d’un equip de govern i d’una alcaldessa incompetents, incapaços d’ajustar les despeses prescindibles”, assenyala Joan Bonet, portaveu de Compromís, qui posa com a exemples “els innumerables actes culturals, lúdics i esportius la gestió dels quals és majoritàriament externalitzada en favor d’empreses afins al PP, en lloc de encarregar quests esdeveniments als funcionaris municipals”. “L’Ajuntament de Benicàssim té tècnics perfectament capaços de traure endavant aquests actes amb un cost molt menor i amb una major qualitat”, precisa Bonet.

Compromís per Benicàssim també denuncia que Marqués vullga continuar amb el costum de fer contractacions en modalitat de ‘renting’, “com la de les famoses quatre motos, que ens costa als benicassuts 160.000 €, la instal·lació de gespa artificial (170.000 €), els tancats…”. A més, es continuarà pagant cada any 207.000 € per la gestió externa de la piscina climatitzada, sense que hi haja cap sistema per ajustar este preu anualment. L’alcaldessa també pretén continuar abonant els arrendaments dels terrenys de festivals, vora 300.000 € anuals, sense cap contracte de subarrendament amb les organitzadors, tal i com es deu fer segons els reiterats informes jurídics dels tècnics de la casa i conforme a la normativa vigent. “També seguirem pagant amb alegria les gratificacions de certs funcionaris, fruit d’una mala gestió en la planificació”, apunta el portaveu, qui es pregunta: ¿“I què dir dels pressupostos de festes? Vora 300.000 € anuals per a fer unes festes francament millorables i amb molts menys diners”.

Açò només són unes poques mesures que es podrien fer per apaivagar la baixada de recaptació de l’Ajuntament i que l’alcaldessa es nega a fer: ella s’estima millor continuar recaptant amb impostos confiscatoris per a continuar malbaratant els diners de tots. El preocupant és que partits de l’oposició facen un exercici reiteratiu i calculat d’abstenció en temes que afecten directament a la gent de Benicàssim, propiciant que l’equip de govern del PP continue amb la seua gestió irresponsable dels diners públics.

—————————-

La cacicada de la alcaldesa Marqués en el IBI prospera con la connivencia del PSOE

La subida en el tipo de gravamen sólo permitirá rebajar el impuesto en un 2 por ciento en lugar del 8 por ciento previsto

En el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Benicàssim celebrado ayer se cumplieron las previsiones, al aprobarse la cacicada de la alcaldesa, Susana Marqués, del PP: el tipo de gravamen del IBI ha subido al 0,56, lo que significa que la prevista bajada de los valores catastrales del 8 por ciento queda neutralizada ante el pago del impuesto, que sólo se reducirá en un 2 por ciento.

Desde Compromís per Benicàssim llevamos muchos años batallando contra el llamado “catastrazo”, perpetrado en 2006 cuando Marqués era concejala de Hacienda y la alcaldía estaba en manos de ARB. El nivel impositivo que sufren los vecinos de Benicàssim seguirá siendo como hasta ahora, es decir, a todas luces confiscatorio. El 8 por ciento de bajada de los valores catastrales ya era insuficiente, pero la decisión del equipo de gobierno es una burla a los contribuyentes. El PP ha contado con el apoyo de ARB y los votos en contra de Compromís y Ara Benicàssim. El PSOE y Ciudadanos han abstenido.

“La oposición real ha votado en contra de una medida que garantizará la continuidad del despilfarro de un equipo de gobierno y de una alcaldesa incompetentes, incapaces de ajustar los gastos prescindibles”, señala Joan Bonet, portavoz de Compromís, quien pone como ejemplos “los innumerables actos culturales, lúdicos y deportivos, cuya gestión es mayoritariamente externalizada en favor de empresas afines al PP, en lugar de encargarse estos eventos a los funcionarios municipales”. “El Ayuntamiento de Benicàssim tiene técnicos perfectamente capacitados para sacar adelante estos eventos con un coste mucho menor y con una mayor calidad”, precisa Bonet.

Compromís per Benicàssim también denuncia que Marqués quiera continuar con la costumbre de hacer contrataciones en modalidad de ‘renting’, “como la de las famosas cuatro motos, que nos cuestan a los benicenses 160.000 €, el césped artificial (€ 170.000), los vallados…”. Además, se continuará pagando cada año 207.000 € por la gestión externa de la piscina climatizada, sin que exista ningún sistema de control para ajustar este precio anualmente. La alcaldesa también pretende continuar abonando los arrendamientos de los terrenos de festivales, cerca de 300.000 € anuales, sin que exista ningún contrato de subarrendamiento con los organizadores, tal y como se debe hacer según los reiterados informes jurídicos de los técnicos de la casa y conforme a la normativa vigente. “También seguiremos pagando con alegría las gratificaciones de ciertos funcionarios, fruto de una mala gestión en la planificación”, apunta el portavoz. “¿Y qué decir de los presupuestos de fiestas?”, se pregunta el concejal: “Cerca de 300.000 € anuales para hacer unas fiestas francamente mejorables y con mucho menos dinero”.

Esto sólo son unas pocas medidas que se podrían hacer para apaciguar la bajada en la recaudación, algo que la alcaldesa se niega a hacer: ella estima mejor continuar recaudando con impuestos confiscatorios para continuar malgastando el dinero de todos. Lo preocupante es que partidos de la oposición hagan un ejercicio reiterativo y calculado de abstención en temas que afectan directamente a la gente de Benicàssim, propiciando así que el equipo de gobierno del PP continúe con su gestión irresponsable del dinero público.

Arxivat en: Pobles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *