El portaveu municipal de Compromís, Joan Bonet, ha ressaltat la disponibilitat de la Conselleria de Medi Ambient per a solucionar la delimitació definitiva del Quadro de Santiago així com per a aportar solucions hídriques per a poder fer viable el desenrotllament urbanístic dels PAI´s 5 i 6.

Bonet hi ha assenyalat que “hem que subratllar la nostra gran satisfacció per la sintonia existent amb Medi Ambient per la seua enorme disposició a oferir una sèrie de solucions que siguen eficaços per a resoldre els problemes d’inundabilitat i fer-los compatibles amb la zona protegida”.

Unes declaracions del portaveu de Compromís que tenen lloc després que este dimarts, 13 de juny, tinguera lloc a València una reunió de treball en la seu central de la Conselleria de Medi Ambient amb l’assistència del propi Joan Bonet així com del regidor d’Urbanisme, Carlos Díaz.

Per part de Medi Ambient, van assistir el Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro, el director general del Medi Natural, Antoni Marzo, que estaven acompanyats per dos tècnics de la conselleria especialitzats en les delegacions d’Aigües i del Medi Natural.

En este sentit, el portaveu de Compromís ha afegit que una altra de les qüestions tractades i debatudes en esta reunió es referia al compromís que ha adquirit Medi Ambient de poder delimitar de manera definitiva la zona protegida del Quadro de Santiago abans de que finalitze l’any de 2017.

“Des de Compromís celebrem que el govern municipal finalment prenga una certa iniciativa per a poder treballar en benefici dels ciutadans de Benicàssim després de sis anys de bloqueig, d’inacció i d’incompetència, propiciant una clara degradació del Quadro de Santiago i dels PAIS´s afectats”, ha apuntat.

I és que Joan Bonet, en este sentit, ha manifestat que al ser esta una qüestió fonamental per al futur del municipi turístic tindrà un seguiment prioritari per part de Compromís perquè la seua resolució puga ser una realitat, si és possible, al llarg d’este mandat municipal.

——————————-

Medi Ambient delimitará la zona protegida del Quadro de Santiago antes que acabe 2017

El portavoz municipal de Compromis, Joan Bonet, ha resaltado la disponibilidad de la Conselleria de Medi Ambient para solucionar la delimitación definitiva del Quadro de Santiago así como para aportar soluciones hídricas para poder hacer viable el desarrollo urbanístico de los PAI´s 5 y 6.

Bonet ha señalado que “tenemos que subrayar nuestra gran satisfacción por la sintonía existente con Medi Ambient por su enorme disposición en ofrecer una serie de soluciones que sean eficaces para resolver los problemas de inundabilidad y hacerlos compatibles con la zona protegida”.

Unas declaraciones del portavoz de Compromis que tienen lugar después que este martes, 13 de junio, tuviera lugar en Valencia una reunión de trabajo en la sede central de la Conselleria de Medi Ambient con la asistencia del propio Joan Bonet así como del concejal de Urbanismo, Carlos Díaz.

Por parte de Medi Ambient, asistieron el Secretario Autonómico de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro, el Director General de Medi Natural, Antoni Marzo, que estaban acompañados por dos técnicos de la consellería especializados en las delegaciones de Aguas y de Medio Natural.

En este sentido, el portavoz de Compromis ha añadido que otra de las cuestiones tratadas y debatidas en esta reunión se refería al compromiso que ha adquirido Medi Ambient de poder delimitar de manera definitiva la zona protegida del Quadro de Santiago antes de que finalice el año de 2017.

“Desde Compromís celebramos que el gobierno municipal finalmente tome cierta iniciativa para poder trabajar en beneficio de los ciudadanos de Benicàssim después de seis años de bloqueo, de inacción y de incompetencia, propiciando una clara degradación del Quadro de Santiago y de los PAIS´s afectados”, ha apuntado.

Y es que Joan Bonet, en este sentido, ha manifestado que al ser esta una cuestión fundamental para el futuro del municipio turístico tendrá un seguimiento prioritario por parte de Compromís para que su resolución pueda ser una realidad, si es posible, a lo largo de este mandato municipal.