El Consell ha donat hui llum verd a l’acord de cooperació entre la Conselleria d’ Agricultura i Medi Ambient; l’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), i a Diputació de Castelló mitjançant el qual solucionaran els greus problemes de depuració d’aigües que té la província. En total, s’invertiran més de deu milions d’euros, 2,5 dels quals seran per a Borriol. Precisament, aquest conveni té especial importància per a Borriol, ja que contempla la canalització entre el poble i la depuradora de Castelló, que és la solució que es va trobar davant la paralització del projecte de construcció d’una nova depuradora pel qual l’exvicepresident de la Diputació, Francisco Martínez, ha estat condemnat per la Justícia.

Aquest és el motiu pel qual el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Àlvaro; Enrique Lapuente, el gerent de l’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), i el diputat provincial de Compromís Xavier Trenco, han volgut estar hui a aquesta localitat de la Plana Alta. Allí han pogut comprovar les deficiències en la depuració de les aigües que arrossega Borriol des de fa molts anys perquè l’antiga depuradora es va quedar menuda per donar servei a una població en creixement, i la nova no va poder construir-se a causa de la paralització del projecte per la imputació de Martínez.
El secretari autonòmic de Medi Ambient ha subratllat que, amb el conveni, «finalment, s’ha trobat una solució a la depuració de les aigües de Borriol. Feia anys que aquest cas estava paralitzat, els últims quatre, a causa dels embolics judicials del PP. Ahí hi havien coses indefensables, que han acabat als tribunals i sobre els quals hi ha una sentència». Àlvaro ha lamentat que des de 2013 estiga paralitzat el projecte «amb el cost econòmic però, sobretot, mediambiental, que això comporta».

Per la seua part, el gerent de l’Epsar, Enrique Lapuente, ha explicat que «amb una inversió superior als 10 milions d’euros en diverses infraestructures de la província, el 90% de les quals les paga el Govern valencià, hem resolt una situació que provoca danys mediambientals i genera multes als ajuntaments». Precisament, l’alcalde, Silverio Tena, ha destacat que tots els anys des de que va començar aquest procés, «els veïns de Borriol han de pagar milers d’euros en multes que ens imposa la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, uns diners dels quals s’hauria de fer càrrec la Diputació, que és la responsable del retard».

Amb l’acord que hui ratifica el Consell es posa fi a un procés, els retards del qual, «només poden imputar-se als tripijocs del Partit Popular i a l’interés de Francisco Martínez per enriquir-se», ha manifestat el portaveu de Compromís en la institució provincial, Xavier Trenco. Cal recordar que en el moment dels fets, Martínez era vicepresident de la Diputació i responsable, entre d’altres, de l’àrea de cooperació i depuració de la Diputació.

«El projecte i l’execució de la depuradora de Borriol va ser una excepció permanent. De fet, per nombre d’habitants, hauria d’haver estat la Generalitat i no la Diputació la responsable del projecte, però es va signar un acord per fer l’excepció i que ho portara Diputació. Així que encara es va retardar més el projecte», ha recordat Trenco.

En aquest sentit, cal recordar que, quan anava a aprovar-se en el ple «hores abans Compromís va denunciar la relació de Martínez amb els terrenys que s’anaven a expropiar. Això va provocar la suspensió del ple, i el cessament eixa mateixa nit de Martínez», ha insistit Trenco. A més a més, després de la suspensió de l’adjudicació dels terrenys de la depuradora, Compromís va presentar a la Diputació una moció on instava a buscar solucions tècniques alternatives que impediren que es frenara el projecte. «Tot i que el PP va votar que no a la nostra moció, finalment els tècnics de la Diputació van trobar com alternativa la canalització fins la depuradora de Castelló, que tenia capacitat més que suficient per depurar les aigües de Borriol», ha detallat Trenco. «Finalment, amb el nou Govern de la Generalitat es desbloqueja un projecte frenat per l’ambició econòmica i personal de Martínez i per la falta de vigilància del president de la Diputació Javier Moliner. Però ja ha arribat el moment que podem fer la canalització i depurar les aigues de Borriol», ha subratllat el diputat de Compromís.

———————

Julià Álvaro: «Finalmente, se ha encontrado una solución para la depuradora de Borriol, un proyecto que estaba paralizado debido a los líos judiciales del PP»

El Consell da luz verde al acuerdo de cooperación entre la Conselleria, la EPSAR y la Diputación por el que se invertirán 10 millones de euros para la depuración de las aguas desde ahora hasta 2020

Trenco: «Con el nuevo Gobierno de la Generalitat se desbloquea un proyecto frenado por la ambición económica y personal de Martínez y por la falta de vigilancia de Moliner»

El Consell ha dado hoy luz verde al acuerdo de cooperación entre la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente; la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), y la Diputación de Castellón mediante el que se solucionarán los graves problemas de depuración de aguas que tiene la provincia. En total, se invertirán más de diez millones de euros, dos y medio de los cuales se invertirán en Borriol. Precisamente, este convenio tiene especial importancia para Borriol, ya que contempla la canalización entre el pueblo y la depuradora de Castellón, que es la solución que se encontró ante la paralización del proyecto de construcción de una nueva depuradora por el que el ex vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, ha sido condenado por la Justicia. Este es el motivo por el cual el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Álvaro; Enrique Lapuente, el gerente de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), y el diputado provincial de Compromís Xavier Trenco, han querido estar hoy en esta localidad de la Plana Alta. Allí han podido comprobar las deficiencias en la depuración de las aguas que arrastra Borriol desde hace muchos años porque la antigua depuradora se quedó pequeña para dar servicio a una población reciente, y la nueva no pudo construirse porque el proyecto se paralizó ante la imputación de Martínez.

El secretario autonómico de Medio Ambiente ha subrayado que, con el convenio aprobado hoy, «finalmente, se ha encontrado una solución a la depuración de las aguas de Borriol. Hacía años que este caso estaba paralizado, los últimos cuatro, debido a los enredos judiciales del PP. Ahí habían cosas indefendibles, que han acabado en los tribunales y sobre los que existe una sentencia».Àlvaro ha lamentado que desde 2013 esté paralizado el proyecto «con el coste económico pero, sobre todo, medioambiental, que ello conlleva».

Por su parte, el gerente de la Epsar, Enrique Lapuente, explicó que «con una inversión superior a los 10 millones de euros en diversas infraestructuras de la provincia, el 90% de las cuales las paga el Gobierno valenciano, hemos resuelto una situación que provoca daños medioambientales y genera multas a los ayuntamientos». Precisamente, el alcalde de Borriol, Silverio Tena, ha destacado que todos los años desde que comenzó este proceso, «los vecinos de Borriol se ven obligados a pagar miles de euros en multas que impone la Confederación Hidrográfica del Júcar al Ayuntamiento, un dinero del que debería hacerse cargo la Diputación, que es la responsable del retraso».

Con el acuerdo que hoy ratifica el Consell se pone fin a un proceso, cuyos retrasos «sólo pueden imputarse a los manejos del Partido Popular y al interés de Francisco Martínez por enriquecerse», manifestó el portavoz de Compromís en la institución provincial, Xavier Trenco. Hay que recordar que en el momento de los hechos, Martínez era vicepresidente de la Diputación y responsable, entre otros, del área de cooperación y depuración de la Diputación.

«El proyecto y la ejecución de la depuradora de Borriol fue una excepción permanente. De hecho, por número de habitantes, debería haber sido la Generalitat y no la Diputación la responsable del proyecto, pero se firmó un acuerdo para hacer la excepción y que lo llevara Diputación. Así que aún se retrasó más el proyecto», explicó Trenco.

En este sentido, cabe recordar que, cuando iba a aprobarse en el pleno «horas antes Compromís denunció la relación de Martínez con los terrenos que se iban a expropiar. Esto provocó la suspensión del pleno, y el cese esa misma noche de Martínez», insistió Trenco. Además, tras la suspensión de la adjudicación de los terrenos de la depuradora, Compromís presentó en la Diputación una moción en la que instaba a buscar soluciones técnicas alternativas que impidieran que se frenará el proyecto. «Aunque el PP votó que no a nuestra moción, los técnicos de la Diputación encontraron como alternativa la canalización hasta la depuradora de Castellón, que tenía capacidad más que suficiente para depurar las aguas de Borriol», detalló Trenco . «Finalmente, con el nuevo Gobierno de la Generalitat se desbloquea un proyecto frenado por la ambición económica y personal de Martínez y por la falta de vigilancia del presidente de la Diputación Javier Moliner. Pero ya ha llegado el momento de poder hacer la canalización y depurar las aguas de Borriol», subrayó el diputado de Compromís.