La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, ha denunciat la falta d’interés per part de la Diputació de Castelló per solucionar els problemes estructurals que té l’actual Museu d’Etnologia de la ciutat de Castelló. Ruiz ha explicat que “a aquest Ajuntament ja va passar per comissió d’estudi d’innovació l’estat de l’estructura de la Casa
Matutano on van ser informats tots els partits polítics que formen aquesta comissió i donant part del mal estat estructural d’aquesta Casa que és summament visitada per castellonencs i forans”.

La regidora de Cultura ha manifestat que “enviàrem una carta al diputat de Cultura fent-li saber el mal estat estructural de la Casa, que té bigues corcades i problemes vertaders d’accessibilitat, en la que li demanàvem que incloguera en el pressupost una partida pressupostària per a la seua reforma estructural”. A més, Ruiz ha recordat que no són problemes de manteniment “donat que el fem nosaltres des de l’Ajuntament”, sinó  deficiències estructurals de l’edifici propietat de la Diputació de Castelló.

D’aquest mode la regidora Ruiz ha denunciat que “seguim sense rebre cap notícia i els pressupostos no contemplen aquesta partida pressupostària, i això ens sembla un menyspreu cap a tota la ciutadania castellonenca perquè després lliges en premsa que verbalment tenen molta cura amb el patrimoni que respecta a Castelló i a la seua província”.

Ruiz lamenta que a la carta “sol·licitàrem una cita amb ell [Vicent Sales] de manera formal per poder parlar al respecte d’aquesta Casa que és tan important per a tota la ciutadania, però tampoc hem tingut resposta”.

Cal recordar que la carta manifestava la necessitat “d’un pla de rehabilitació complet per tal que l’edifici continue albergant el Museu Etnològic municipal i provincial amb les condicions i garanties necessàries, tant per a les peces de la col·lecció museogràfica que hi conté, com per als seus visitants”.

—————————

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, Verònica Ruiz, ha denunciado la falta de interés por parte de la Diputación de Castellón por solucionar los problemas estructurales que tiene el actual Museo de Etnología de la ciudad de Castellón. Ruiz ha explicado que “en este Ayuntamiento ya pasó por comisión de estudio de innovación el estado de la estructura de la Casa Matutano donde fueron informados todos los partidos políticos que forman esta comisión y dando parte del mal estado estructural de esta Casa que es sumamente visitada por castellonenses y foráneos”.

La concejala de Cultura ha manifestado que “enviamos una carta al diputado de Cultura haciéndole saber el mal estado estructural de la Casa, que tiene vigas carcomidas y problemas verdaderos de accesibilidad, en la que le pedíamos que incluyera en el presupuesto una partida presupuestaria para su reforma estructural”. Además, Ruiz ha recordado que no son problemas de mantenimiento “dado que lo hacemos nosotros desde el Ayuntamiento”, sino deficiencias estructurales del edificio propiedad de la Diputación de Castellón.

De este modo la concejala Ruiz ha denunciado que “seguimos sin recibir ninguna noticia y los presupuestos no contemplan esta partida presupuestaria, y esto nos parece un desprecio hacia toda la ciudadanía castellonense porque después lees en prensa que verbalmente tienen mucho cuidado del patrimonio que concierne a Castellón y a su provincia”.

Ruiz lamenta que en la carta “solicitamos una cita con él [Vicent Sales] de manera formal para poder hablar al respecto de esta Casa que es tan importante para toda la ciudadanía, pero tampoco hemos tenido respuesta”.

Cabe recordar que la carta manifestaba la necesidad “de un plan de rehabilitación completo para que el edificio continue albergando el Museo Etnológico municipal y provincial con las condiciones y garantías necesarias, tanto para las piezas de la colección museográfica que contiene, como para sus visitantes”.