Trenco: «Torreblanca és el paradigma d’aquesta línia de treball que s’ha d’impulsar des de la Diputació per anar més enllà del turisme de sol i platja i fer del ‘turisme verd’ un vertader pol d’atracció per als visitants»

El Grup Compromís a la Diputació ha aconseguit que el turisme de natura començe a tindre el pes que li pertoca com a producte turístic diferenciat, després que l’equip de govern haja acceptat la proposta de la coalició d’ampliar el programa ‘+Paratges Castelló’. Fins ara, eixe programa només donava cabuda als 21 paratges naturals municipals amb què compta la província, «cosa que és insuficient, ja que les comarques de Castelló tenen una gran riquesa natural i mediambiental, que cal potenciar», ha destacat Xavier Trenco, el portaveu de Compromís a la Diputació. Ara, tots els grups polítics amb representació en la institució provincial han manifestat que recolzen aquesta iniciativa.

Trenco ha posat com exemple Torreblanca «com a paradigma d’aquesta línia de treball que s’ha d’impulsar des de la Diputació». El diputat ha explicat que l’Espai Natura de la localitat «s’ha convertit en un centre on es fan visites guiades i es pot gaudir de la natura; és a dir, es tracta d’anar més enllà del turisme de sol i platja i fer del ‘turisme verd’ un vertader pol d’atracció per als visitants». En aquest sentit, Trenco ha recordat que l’edifici va costar 1.300.000 euros «i, a més a més, ha estat tancat durant molt de temps, com un exemple més d’eixe furor constructor que va tindre el PP durant anys i que ens ha portat on estem: a haver de pagar els seus deutes».

El diputat de Compromís també ha recordat que, la proposta que li havien fet a l’equip de govern, suposa la potenciació com a nucli d’atracció turística «no sols dels 21 paratges naturals amb què compta la província, sinó altres indrets interessant com són els conjunts arboris, arbres singulars i monumentals, paisatges geològics i passatges fluvials». Això implica que la Diputació establirà línies d’ajuda que se sumaran a les actualment en vigor per tal de crear nous productes turístics que atraguen els visitants i siguen una via d’ingressos, «especialment, per a les comarques de l’interior, que són les que necessiten major suport i solucions més imaginatives per a fer del turisme un motor econòmic», ha conclòs Trenco.

————————–

COMPROMÍS SE FELICITA POR EL APOYO A SU PETICIÓN DE AMPLIAR EL PROGRAMA ‘+ PARAJES CASTELLÓ’ A OTROS LUGARES SINGULARES Y CONJUNTOS ARBOREOS DE LA PROVINCIA

Trenco: «Torreblanca es el paradigma de esta línea de trabajo que se debe impulsar desde la Diputación para ir más allá del turismo de sol y playa y hacer del ‘turismo verde’ un verdadero polo de atracción para los visitantes»

El Grupo Compromís en la Diputación ha conseguido que el turismo de naturaleza comience a tener el peso que le corresponde como producto turístico diferenciado, después de que el equipo de gobierno haya aceptado la propuesta de la coalición de ampliar el programa ‘+ Parajes Castellón ‘. Hasta ahora, ese programa sólo daba cabida a los 21 parajes naturales municipales con que cuenta la provincia, «lo cual es insuficiente, ya que las comarcas de Castellón tienen una gran riqueza natural y medioambiental, que hay que potenciar», destacó Xavier Trenco, el portavoz de Compromís en la Diputación. Ahora, todos los grupos políticos con representación en la institución provincial han manifestado su apoyo a esta iniciativa.
Trenco ha puesto como ejemplo Torreblanca «como paradigma de esta línea de trabajo que se debe impulsar desde la Diputación». El diputado explicó que el Espai Natura de la localidad «se ha convertido en un centro donde se hacen visitas guiadas y se puede disfrutar de la naturaleza; es decir, se trata de ir más allá del turismo de sol y playa y hacer del ‘turismo verde’ un verdadero polo de atracción para los visitantes». En este sentido, Trenco ha recordado que el edificio costó 1.300.000 euros «y, además, ha estado cerrado durante mucho tiempo, como un ejemplo más de ese furor constructor que tuvo el PP durante años y que nos ha llevado donde estamos: a tener que pagar sus deudas».

El diputado de Compromís también ha recordado que, la propuesta que le había hecho al equipo de gobierno, supone la potenciación como núcleo de atracción turística «no sólo de los 21 parajes naturales con que cuenta la provincia, sino otros lugares interesante como son conjuntos arbóreos, árboles singulares y monumentales, paisajes geológicos y pasajes fluviales». Esto implica que la Diputación establecerá líneas de ayuda que se sumaran a las actualmente en vigor para crear nuevos productos turísticos que atraigan a los visitantes y sean una vía de ingresos, «especialmente, para las comarcas del interior, que son las que necesitan mayor apoyo y soluciones más imaginativas para hacer del turismo un motor económico », concluyó Trenco.