Els CEDES de Diputació ofereixen cursos sobre gestió electrònica per a pimes de l’interior

  • La Diputació de Castelló posa en marxa un itinerari formatiu de Gestió i licitació electrònica amb les administracions públiques dirigit a empreses de l’interior.

L’àrea de Promoció Econòmica de la *Diputació de Castelló,en la seua voluntat per millorar la competitivitat de les empreses de la província, especialment aquelles situades en municipis de l’interior, ha posat en marxa un itinerari formatiu en els centres CEDES que tracta la relació electrònica de les empreses i autònoms amb les administracions. Segons el diputat Pau Ferrando, l’objectiu del curs de Gestió i licitació electrònica és “facilitar la comunicació i gestió en línia de les empreses amb les administracions, així com la seua participació en les licitacions públiques, amb especial incidència en les de les entitats locals i supramunicipals.

Aquesta formació teoricopràctica consta d’un total de 20 hores, distribuïdes en 5 sessions de 4 hores cadascuna, a realitzar en horari de 9:30h a 13:30h en la qual participaren tant autònoms, PIMES i professionals en grups de 8 a 15 alumnes. Entre els seus continguts, les empreses i autònoms participants aprendran a gestionar els tràmits amb les administracions públiques, a presentar licitacions públiques en la plataforma de contractació del sector públic (PLAU), a signar electrònicament la documentació digital des del sistema CLAU, a gestionar els apoderaments (@apodera) i a realitzar la facturació electrònica (Factura-e i FACE).

El primer dels tallers, ja s’ha s’ha iniciat en els CEDES de Morella i Segorbe, on estan participant més de 15 empreses de l’interior de la província, principalment PIMES de diversos sectors, com és la construcció, electricitat, assessoria i consultoria, entre altres, que han mostrat interés a presentar-se en licitacions públiques a la comarca o a conéixer els mètodes per a presentar factures electròniques.

Actualment estan pendents altres edicions en la resta de centres rurals de la *Diputació. El termini d’inscripció està obert per a les edicions de Vall d’Alba (3, 5, 6, 10 i 12 de març), de Llucena (23, 25, 30 de març, 1 i 6 d’abril) i d’Albocàsser (24, 26, 31 de març, 2 i 7 d’abril).

Més informació i inscripcions en [email protected], en el telèfon 964 256 681 i en la web https://peconomica.dipcas.es/es/.


Los CEDES de Diputació ofrecen cursos sobre gestión electrónica para pymes del interior 

 

  • La Diputació de Castelló pone en marcha un itinerario formativo de Gestión y licitación electrónica con las administraciones públicas dirigido a empresas del interior

 

El área de Promoción Económica de la Diputació de Castelló,en su voluntad por mejorar la competitividad de las empresas de la provincia, especialmente aquellas situadas en municipios del interior, ha puesto en marcha un itinerario formativo en los centros CEDES que trata la relación electrónica de las empresas y autónomos con las administraciones.Según el diputado Pau Ferrando, el objetivo del curso de Gestión y licitación electrónica es “facilitar la comunicación y gestión en línea de las empresas con las administraciones, así como su participación en las licitaciones públicas, con especial incidencia en las de las entidades locales y supramunicipales.

Esta formación teórico-práctica consta de un total de 20 horas, distribuidas en 5 sesiones de 4 horas cada una, a realizar en horario de 9:30h a 13:30h en la que participaran tanto autónomos, PYMES y profesionales en grupos de 8 a 15 alumnos. Entre sus contenidos, las empresas y autónomos participantes aprenderán a gestionar los trámites con las administraciones públicas, a presentar licitaciones públicas en la plataforma de contratación del sector público (PLACE), a firmar electrónicamente la documentación digital desde el sistema CLAVE, a gestionar los apoderamientos (@apodera) y a realizar la facturación electrónica (Factura-e y FACE).

El primero de los talleres, ya se ha se ha iniciado en los CEDES de Morella y Segorbe, donde están participando más de 15 empresas del interior de la provincia, principalmente PYMES de varios sectores, como es la construcción, electricidad, asesoría y consultoría, entre otras, que han mostrado interés en presentarse en licitaciones públicas en la comarca o en conocer los métodos para presentar facturas electrónicas.

Actualmente están pendientes otras ediciones en el resto de centros rurales de la Diputació. El plazo de inscripción está abierto para las ediciones de Vall d’Alba (3, 5, 6, 10 y 12 de marzo), de Llucena (23, 25, 30 de marzo, 1 y 6 de abril) y de Albocàsser (24, 26, 31 de marzo, 2 y 7 de abril).

Más información e inscripciones en [email protected], en el teléfono 964 256 681 y en la web  https://peconomica.dipcas.es/es/.