Guardiola insisteix que les ajudes que es plantegen des del Govern estatal són insuficients i poc accessibles

Castelló, 4 novembre, 2023

La ceràmica, el sector econòmic i industrial més important de la província de Castelló, està vivint la seua pitjor situació en anys, i “és moment de prendre decisions fermes i importants que ajuden realment al motor que sustenta les nostres comarques”, ha assegurat el diputat provincial de Compromís, David Guardiola.

“És moment que el Consell prenga decisions valentes”, i això “s’ha de traduir en una injecció econòmica important en un tema fonamental com reduir la petjada mediambiental dels seus processos”, i apostar “per la investigació en forns elèctrics, com l’exemple de l’hidrogen”, complint amb les normatives europees en els pròxims anys. Per a això, Guardiola ha destacat que “és important que el Consell recolze estes mesures, com ja ho va fer Compromís en el seu moment”, i “no es carreguen la línia del programa pilot per a la generació de forns elèctrics per a la indústria ceràmica, quan precisament, necessiten tot el suport”. 

D’altra banda, les ajudes plantejades des del Govern Estatal al sector de la ceràmica, “són insuficients”, a més, “demanem que siguen més accessibles i que faça justícia amb les nostres indústries, que representen un 25% del PIB provincial que dona certeza al sector davant un hivern que es preveu complicat amb l’evolució dels preus dels subministraments (gas i electricitat)”. 

Les ajudes plantejades pel Govern estatal queden limitades a menys del 30% d’ajuda directa, per la qual cosa les empreses que vulguen emprendre processos de descarbonització hauran d’assumir el 70% del cost total. “En l’actual situació, el Consell ha d’estar al costat del clúster de la ceràmica, i demostrar que les paraules de suport que s’han llançat sempre, es convertisquen en una realitat”. Compromís ja va realitzar en el seu moment una esmena per a incloure mig milió d’euros destinats a l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) per a la investigació de forns elèctrics, i “eixa ha de ser la línia a seguir per a ajudar a un sector que ens necessita ara més que mai”.

Compromís pide que el Consell se sume a ayudar al sector cerámico en alternativas energéticas

Guardiola insiste que las ayudas que se plantean des del Gobierno estatal son insuficientes y poco accesibles

Castelló, 4 noviembre, 2023

La cerámica, el sector económico e industrial más importante de la provincia de Castellón, está viviendo su peor situación en años, y “es momento de tomar decisiones firmes e importantes que ayuden realmente a un motor que sustenta nuestras comarcas”, ha asegurado el diputado provincial de Compromís, David Guardiola.

“Es momento que el Consell tome decisiones valientes”, y eso “se tiene que traducir en una inyección económica importante en un tema fundamental como reducir la huella medioambiental de sus procesos”, y apostar “por la investigación en hornos eléctricos, como el ejemplo del hidrogeno”, cumpliendo con las normativas europeas en los próximos años. Para ello, Guardiola ha destacado que “es importante que el Consell respalde estas medidas, como ya lo hizo Compromís en su momento”, y “no se carguen la línea del programa piloto para la generación de hornos eléctricos para la industria cerámica, cuando precisamente, necesitan todo el apoyo”. 

Por otra parte, las ayudas planteadas des del Gobierno Estatal al sector de la cerámica, “son insuficientes”, además, “pedimos que sean más accesibles y que haga justicia con nuestras industrias, que representan un 25% del PIB provincial que dé certidumbres al sector ante un invierno que se prevé complicado con la evolución de los precios de los suministros (gas y electricidad)”. 

Las ayudas planteadas quedan limitadas a menos del 30% de ayuda directa, por lo que las empresas que quieran emprender procesos de descarbonización deberán asumir el 70% del coste total. “En la actual situación, el Consell debe estar junto al clúster de la cerámica, y demostrar que las palabras de apoyo que se han lanzado siempre, se conviertan en una realidad”. Compromís ya realizó en su momento una enmienda para incluir medio millón de euros destinados al Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) para la investigación de hornos eléctricos, y “esa debe ser la línea a seguir para ayudar a un sector que nos necesita ahora más que nunca”.