Guardiola ha denunciat que “l’actual situació del camp valencià mereix més serietat en els comptes autonòmics”

Castelló, 5 novembre, 2023

El pressupost de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del 2024 serà inferior al de l’any passat, i se situarà en xifres de l’any 2002. “Més de vint anys després, els comptes per a agricultura, ramaderia i pesca, es quedaran més curtes que mai”. 

El diputat provincial de Compromís, David Guardiola, ha lamentat la “poca sensibilitat que el Consell ha tingut en un sector necessari i fonamental per a l’economia valenciana”, però, sobretot, “per la importància que té per als valencians i valencianes”

A la província de Castelló, en els últims mesos hem vist com empreses i cooperatives importants del sector citrícola han tancat abans d’iniciar la campanya de la taronja, i “això hauria de fer reflexionar al Consell, i no sols per mantenir el pressupost”, sinó per augmentar en “ajudes que són més necessàries que mai”. 

En les últimes dècades les empreses i cooperatives citrícoles s’han vist reduïdes quasi a la meitat a la província de Castelló, la qual cosa suposa que, de més de 120 companyies dedicades a la taronja, ara no arriben a les 70. 

La Unió Llauradora ja ha denunciat la retallada en el pressupost per al sector en la Conselleria d’Agricultura, que el situa dels més baixos des de l’any 2002, una decisió que “espanta” en l’actual situació en la qual es troba el sector agroalimentari valencià. 

Per això, Compromís “presentarà esmenes al pressupost per a poder situar al sector de l’agroalimentació en un major percentatge en els comptes del 2024 del Consell, i que no se situe en la cua, com està ara”.

Les previsions de la collita de cítrics per a la pròxima campanya serà d’uns 2,8 milions de tones, un 2% menys que la passada, amb especial incidència en mandarines i clementines, un sector important a la comarca de la Plana Baixa.

Compromís lamenta que el Consell se olvide de la agricultura en los presupuestos del 2024

Guardiola ha denunciado que “la actual situación del campo valenciano merece más seriedad en las cuentas autonómicas”

Castelló, 5 noviembre, 2023

El presupuesto de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca del 2024 será inferior al del año pasado, y se situará en cifras del año 2002. “Más de veinte años después, las cuentas para agricultura, ganadería y pesca, se quedarán más cortas que nunca”. 

El diputado provincial de Compromís, David Guardiola, ha lamentado la “poca sensibilidad que el Consell ha tenido en un sector necesario y fundamental para la economía valenciana”, pero, sobre todo, “por la importancia que tiene para los valencianos y valencianas”

En la provincia de Castellón, en los últimos meses hemos visto cómo empresas y cooperativas importantes del sector citrícola han cerrado antes de iniciar la campaña de la naranja, y “eso debería de hacer reflexionar al Consell, y no solo por mantener el presupuesto”, sino por aumentar en “ayudas que son más necesarias que nunca”. 

En las últimas décadas las empresas y cooperativas citrícolas se han visto reducidas casi a la mitad en la provincia de Castellón, lo que supone que, de más de 120 compañías dedicadas a la naranja, ahora no llegan a las 70. 

La Unió Llauradora ya ha denunciado el recorte en el presupuesto para el sector en la Conselleria de Agricultura, que lo sitúa de los más bajos desde el año 2002, algo que “asusta” en la actual situación en la que se encuentra el sector agroalimentario valenciano. 

Por ello, Compromís “presentará enmiendas al presupuesto para poder situar al sector de la agroalimentación en un mayor porcentaje en las cuentas del 2024 del Consell, y que no se sitúe en la cola, como está ahora”.

Las previsiones de la cosecha de cítricos para la próxima campaña serán de unos 2,8 millones de toneladas, un 2% menos que la pasada, con especial incidencia en mandarinas y clementinas, un sector importante en la comarca de la Plana Baixa.