Guardiola insta la Diputació a renovar el contracte i continuar amb la figura de l’educador ambiental

Castelló, 10 novembre, 2023

Compromís presentarà en tots els municipis amb representació una moció per a continuar amb els projectes, programes i campanyes dels equips d’educadores i educadors ambientals que donen serveis en els municipis de la província de Castelló a càrrec a la Diputació Provincial.

El diputat provincial, David Guardiola, ha lamentat que “no podem entendre com un servei que ha funcionat tan bé, s’elimine per a l’any vinent”, i a més, finançat amb Fons Europeus, que “esperem que no repercutisca amb sancions per no realitzar el servei”. “És moment de complir amb els estàndards i directives europees, en matèria de gestió i educació ambiental”.

La importància d’este servei arriba en aquells municipis amb menys de 5.000 habitants, ja que “el seu treball pròxim a la població facilita la connexió directa amb els ciutadans, promovent una responsabilitat individual i un compromís per a protegir i preservar el medi ambient”. En este context, la província de Castelló els últims anys ha fet un pas significatiu en implementar un servei d’educadors ambientals en els 115 municipis, demostrant un compromís palpable amb la conscienciació ambiental i l’aliança amb el Pacte Verd Europeu”.

El servei d’educació ambiental s’impartia fins al moment amb diferents programes, com “El millor residu, el que no produim” en la zona sud de la província, a Castelló, “Recicla de Categoria”, o en la zona nord, “La R-evolució”. “Esperem que es continuen realitzant, i que el PP recapacite en la Diputació de Castelló, i mantinga un servei que ara és més necessari que mai”, ha apuntat el portaveu provincial.

Guardiola ha explicat que “la presència d’educadors ambientals en tots els municipis de Castelló reflecteix un compromís ferm amb la sostenibilitat i la conformitat amb els estàndards europeus”, per la qual cosa “no sols educa, sinó que també inspira canvis tangibles en el comportament de la ciutadania, impulsant un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient”.

Compromís exigirà també que la Generalitat Valenciana se sume als projectes, programes i campanyes dels equips d’educadores i educadors ambientals que donen serveis en els municipis de la província de Castelló.

Compromís presentará mociones en los municipios para mantener el servicio de Educación Ambiental

Guardiola insta la Diputación a renovar el contrato y continuar con la figura del educador ambiental

Castelló, 10 noviembre, 2023

Compromís presentará en todos los municipios con representación una moción para continuar con los proyectos, programas y campañas de los equipos de educadoras y educadores ambientales que dan servicios en los municipios de la provincia de Castelló a cargo a la Diputación Provincial.

El diputado provincial, David Guardiola, ha lamentado que “no podemos entender como un servicio que ha funcionado tan bien, se elimine para el próximo año”, y además, financiado con Fondos Europeos, que “esperamos que no repercuta con sanciones por no realizar el servicio”. “Es momento de cumplir con los estándares y directivas europeas, en materia de gestión y educación ambiental”.

La importancia de este servicio llega en aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes, ya que “su trabajo próximo a la población facilita la conexión directa con los ciudadanos, promoviendo una responsabilidad individual y un compromiso para proteger y preservar el medio ambiente”. En este contexto, la provincia de Castelló los últimos años ha dado un paso significativo al implementar un servicio de educadores ambientales en los 115 municipios, demostrando un compromiso palpable con la concienciación ambiental y la alianza con el Pacto Verd Europeu”.

El servicio de educación ambiental se impartía hasta el momento con diferentes programas, como “El millor residu, el que no produim” en la zona sud de la provincia, a Castelló, “Recicla de Categoria”, o en la zona norte, “La R-evolució”. “Esperamos que se sigan realizando, y que el PP recapacite en la Diputació de Castelló, y mantenga un servicio que ahora es más necesario que nunca”, ha apuntado el portavoz provincial.

Guardiola ha explicado que “la presencia de educadores ambientales en todos los municipios de Castelló refleja un compromiso firme con la sostenibilidad y la conformidad con los estándares europeos”, por lo que “no solo educa, sino que también inspira cambios tangibles en el comportamiento de la ciudadanía, impulsando un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.

Compromís exigirá también que la Generalitat Valenciana se sume a los proyectos, programas y campañas de los equipos de educadoras y educadores ambientales que dan servicios en los municipios de la provincia de Castelló.