La portaveu Marta Rubio recorda que el Consell Valencià de Cultura va emetre un informe on destacava la necessitat de protegir-lo. Compromís demana una partida de 250.000 euros en el pressupost del pròxim exercici per a rehabilitar el jaciment i obrir-lo a públic

La portaveu de Compromís Marta Rubio ha presentat una moció per a demanar a l’Ajuntament d’Orpesa que pose en valor el jaciment arqueològic d’Orpesa la Vella. Rubio ha proposat un projecte per a la seua rehabilitació i gestió municipal per a convertir-lo en un lloc d’interès per als veïns i un atractiu per als turistes. “Es tracta d’un emplaçament de gran antiguitat i valor històric que podria suposar un atractiu cultural i turístic dins del poble”, va explicar Marta Rubio.

La proposta de Compromís té com a finalitat la rehabilitació del jaciment i fer les gestions pertinents per a què l’ajuntament gestione aquest emplaçament. Així mateix, la formació demana al consistori que incloga una partida específica de 250.000 € en els pressupostos del 2016 per a costejar els treballs corresponents i, d’un altra banda, que es reclamen les ajudes pertinents a la Diputació de Castelló i a la Direcció General de Patrimoni per a aquesta finalitat.

“El nostre objectiu és posar en valor la cultura i historia del nostre poble i ho fem a l’empara de la llei i les institucions que, amb un informe de Consell Valencià de Cultura, recolzen el que estem demanant”, va indicar Rubio. “És molt important que es done a conèixer el nostre patrimoni cultural i oferir als nostres veïns i visitants alternatives culturals i turístiques de qualitat, que ens ajudarien a combatre la forta estacionalitat del turisme”, va assegurar la portaveu de Compromís.

Rubio ha remarcat que el Consell Valencià de Cultura va fer un estudi sobre l’estat del jaciment arqueològic d’Orpesa la Vella a l’any 2010, a instàncies del regidor de Compromís Josep Lluís Romero. La Comissió de Llegat Històric i Artístic va efectuar una visita al lloc, on van ser rebuts per l’alcalde i la regidora de Cultura d’Orpesa, pel director del Servei d’Arqueologia de la Diputació de Castelló i el regidor Josep Lluis Romero.

El Consell Valencià de Cultura va elaborar un informe on reconeixia el gran valor patrimonial d’Orpesa la Vella i la necessitat de protegir-ho per ser un emplaçament de gran antiguitat i valor històric, així com de continuar amb els treballs arqueològics pertinents per a la seua rehabilitació. També es va recomanar que fora l’ajuntament l’òrgan encarregat de la gestió del jaciment per dur endavant el projecte i, posteriorment, l’administració de les visites.

L’informe del Consell Valencià de Cultura també es va pronunciar sobre el xalet situat en la parcel•la del jaciment, al afirmar que “la situació urbanística del xalet construït ha de quedar sotmesa a les previsions legals i de protecció de l’entorn”, però fins que s’arribe a una solució estable, cal demanar als propietaris que compleixen amb les seues obligacions segons la Llei de Patrimoni Cultural valencià, que permet l’accés dels arqueòlegs als treballs del jaciment, així com visites guiades.