La Diputació de Castelló ha reduït en cent mil euros els fons que destina a la lluita contra les plagues. Aixi ho ha denunciat el portaveu adjunt del grup Compromís, José Miguel Carbó, que ha lamentat aquesta rebaixa dels diners que es destina a la prevenció i tractament de “plagues com les dels mosquits, que tantes molèsties van ocasionar l’estiu passat”. Segons ell, “no s’entén per què es queixen de la falta d’aportacions d’altres administracions a combatre aquest problema si el PP és el primer en retallar”.

Carbó ha insistit en què l’equip de govern del PP “intenta fer d’aquest tema una bandera però la veritat és que per al 2016 es destinaran cent mil euros menys del que es va dir al principi”. El diputat de Compromís ha explicat que en el ple del passat mes de febrer es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 682.200 euros. “En aquesta quantitat estan inclosos els cent mil euros menys d’aportació a la lluita contra les plagues, una rebaixa que va passar quasi inadvertida”.

Carbó ha recordat que en el pressupost de la Diputació per al 2016 “figuraven tres partides: una, de 31.000 euros, per a estudis per al control de plagues; altra, de 389.000 euros, per a actuacions provincials de control de mosquits, i una tercera, de 80.000 euros, que és l’aportació dels ajuntaments al pla de gestió de plagues. Tot això suma 500.000 euros”.

Així, segons el diputat de la Coalició Compromís, “amb aquest simple càlcul veiem que, inicialment, la institució provincial destinava mig milió d’euros a combatre les plagues, entre elles, la dels mosquits. Doncs bé: aquestes tres partides han estat substituïdes per una única i un muntant de 400 euros, per al ‘Servei Provincial de Gestió de Plagues’. No podem entendre aquesta rebaixa”, ha subratllat José Miguel Carbó.

“No sé si la Diputació aconseguirà ser eficaç en aquesta tasca destinant cent mil euros menys a la mateixa”, ha conclòs Carbó.

————————————–
COMPROMÍS DENUNCIA QUE LA DIPUTACIÓN RECORTA EN CIEN MIL EUROS LA LUCHA CONTRA LOS MOSQUITOS

Carbó: «No entiendo por qué de un lado se hace la rebaja y de otro el PP se queja de la falta de aportaciones de otras administraciones»
La Diputación de Castellón ha reducido en cien mil euros los fondos que destina a la lucha contra las plagas. Así lo ha denunciado el portavoz adjunto del grupo Compromís, José Miguel Carbó, quien ha lamentado esta rebaja del dinero que se destina a la prevención y tratamiento de “plagas como las de los mosquitos, que tantas molestias ocasionaron el verano pasado”. Según él, “no entiendo las quejas por la falta de aportación de otras administraciones para combatir esta problema si el primero que recorta es el PP”.

Carbó ha insistido en que el equipo de gobierno del PP “intenta hacer de este tema una bandera pero lo cierto es que para 2016 se van a destinar cien mil euros menos de lo que se dijo en un principio”. El diputado de Compromís ha explicado que en el pleno del pasado mes de febrero se aprobó una modificación de crédito por valor de 682.200 euros. “En esa cantidad están incluidos los cien mil euros menos de aportación a la lucha contra las plagas, una rebaja que ha pasado casi inadvertida”. Carbó ha recordado que en el presupuesto de la Diputación para 2016 “figuraban tres partidas: una, de 31.000 euros, para estudios para el control de plagas; otra, de 389.000 euros, para actuaciones provinciales de control de mosquitos, y una tercera, de 80.000 euros, que es la aportación de los ayuntamientos al plan de gestión de plagas. Todo ello suma 500.000 euros”.

Así, según el diputado de la Coalició Compromís, “con este simple cálculo vemos que, inicialmente, la institución provincial destinaba medio millón de euros a combatir las plagas, entre ellas, la de los mosquitos. Pues bien: esas tres partidas han sido sustituidas por una única y un montante de 400 euros, para el ‘Servicio Provincial de Gestión de Plagas’. No podemos entender esta rebaja”, ha subrayado José Miguel Carbó.

“No sé si la Diputación conseguirá ser eficaz en esta tarea destinando cien mil euros menos a la misma”, ha concluido Carbó.