El portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, Xavier Trenco, ha demanat a la ministra de Foment, Ana Pastor, que «no augmente la confusió que hi ha al voltant de l’arribada de l’AVE a Castelló perquè és un tema que ja pateix prou la improvisació del govern del PP». Trenco ha explicat que la ministra  Pastor, durant la clausura d’una jornada sobre el ferrocarril que s’ha fet a Alacant, ha informat que, una vegada acabades les obres del Corredor Mediterrani, dos AVE diaris uniran Castelló amb Madrid, i a l’estiu, un AVE  també connectarà Orpesa amb Madrid.

«Si es diu així sembla que el tema de l’AVE ja el tenim solucionat», s’ha queixat el diputat de Compromís. Però, segons la definició de Renfe, «un AVE és un tren d’alta velocitat que circula per línies també d’alta velocitat en ample UIC o internacional. I, de moment, el tercer carril en una de les vies només està instal·lat fins a l’eixida d’Almassora, però els canvis d’agulles (aparells que permeten als trens canviar de via) no s’ha instal·lat a tots», ha aclarit Trenco. Per tant, el que arribarà a Orpesa no serà un AVE, sinó un Alvia perquè «no han començat les obres per a instal·lar l’ample internacional de Castelló cap al nord. I l’AVE que arribarà a Castelló no ho farà a alta velocitat entre la capital del Túria i la de la Plana sinó compartint circulacions amb tots els trens (rodalies, regionals, Euromed, Talgo i mercaderies)».

Tot açò no farà sinó «augmentar la saturació de les vies i agreujar un problema que han provocat per la seua falta de planificació i perquè prenen les decisions pensant en els titulars i no en les necessitats dels veïns de Castelló». El portaveu de Compromís en la institució provincial ha insistit que el seu grup ha presentat diverses iniciatives per a millorar el servei de rodalia «que és allò que de veritat necessita Castelló. Per anar a Madrid pot ser que en lloc de l’AVE caldrien més freqüències de l’Alvia». «Una vegada més», ha conclòs Trenco, «el PP demostra que aposta per les infraestructures per als rics mentre que fa de costat un servei -el de rodalia- que té un paper fonamental per a la mobilitat de les persones i per la vertebració del territori».

—————————-

TRENCO (COMPROMÍS): «CÓMO VA A LLEGAR EL AVE A ORPESA EN VERANO SI LAS VÍAS DE ANCHO INTERNACIONAL ESTÁN INSTALADAS SÓLO HASTA LA SALIDA DE ALMASSORA?

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, Xavier Trenco, ha pedido a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que «no aumente la confusión que existe en torno a la llegada del AVE a Castellón porque es un tema que ya está sufriendo demasiado la improvisación del gobierno del PP». Trenco ha explicado que la ministra Pastor, durante la clausura de una jornada sobre el ferrocarril que se ha hecho en Alicante, ha informado de que, una vez terminadas las obras del Corredor Mediterráneo, dos AVE diarios unirán Castellón con Madrid, y en verano, habrá otro AVE que enlazará Orpesa con Madrid.

«Dicho así parece que el tema del AVE ya lo tenemos solucionado», se ha quejado el diputado de Compromís. Pero, según la propia definición de Renfe, «un AVE es un tren de alta velocidad que circula por líneas también de alta velocidad en ancho UIC o internacional. Y, de momento, el tercer carril en una de las vías sólo está instalado hasta la salida de Almassora, pero no están instalados todos los cambios de agujas (aparatos que permiten a los trenes cambiar de vía)», ha aclarado Trenco. Por tanto, lo que llegará a Orpesa no será un AVE, sino un Alvia porque «no han comenzado las obras para instalar el ancho internacional de Castellón hacia el norte. Y el AVE que llegará a Castellón no lo hará a alta velocidad entre la capital del Turia y la de la Plana sino compartiendo circulaciones con todos los trenes (cercanías, regionales, Euromed, Talgo y mercancías)».

Todo esto no hará sino «aumentar la saturación de las vías y agravar un problema que han provocado por su falta de planificación y porque toman las decisiones pensando en los titulares y no en las necesidades de los vecinos de Castellón». El portavoz de Compromís en la institución provincial ha insistido en que su grupo ha presentado varias iniciativas para mejorar el servicio de cercanías «que es lo que de verdad necesita Castellón. Para ir a Madrid puede que en lugar del AVE serían necesarias más frecuencias del Alvia ». «Una vez más», concluyó Trenco, «el PP demuestra que apuesta por las infraestructuras para los ricos mientras que deja de lado un servicio -el de cercanías- que tiene un papel fundamental para la movilidad de las personas y para la vertebración del territorio ».