Xavier Trenco ha exigit que la Diputació de Castelló consigne la partida pressupostària necessària per continuar les obres del Camí la Mar d’Almassora, unes obres que van quedar interrompudes a causa de les de regeneració de la costa. Segons ha explicat el portaveu de Compromís a la institució provincial, “des de fa anys hi ha un compromís per part de la Diputació de millorar aquest camí. Aquesta millora consistia en l’eliminació de les revoltes més perilloses, l’ampliació dels vorals i la incorporació d’un carril bici”.

Segons Trenco, les obres van començar en una primera fase però “es van aturar temporalment en funció de la finalització de les obres de la regeneració de la costa d’Almassora. Aquestes obres, per les últimes notícies que tenim, van a retardar-se”. Per tant, segons ha manifestat Trenco, “les obres de millora del camí, que és un eix viari importantíssim per al municipi, es podrien reprendre sense problema”.

El portaveu de Compromís a la Diputació ha detallat que “després de consultar amb el departament tècnic podem afirmar que les obres poden continuar acoblar-se a la finalització de les obres de la regeneració perquè la carretera no patisca les conseqüències del pas de centenars de camions”.

Cal recordar que les obres de millora de la seguretat viària de la carretera CV-1840 Almassora al mar, coneguda popularment com el Camí la Mar, han estat des del principi lligades a la regeneració del litoral. Per aquest motiu, tècnics de la Diputació i d’Assignia, adjudicatària de la regeneració del litoral, es van coordinar per a l’execució d’ambdós projectes, tot i que només es va fer la primera part.

Les obres del Camí La Mar, que s’executaven amb càrrec a la partida de manteniment de la Diputació Provincial, han suposat fins ara la millora de la seguretat viària de les revoltes. Aquest camí és un eix de comunicació fonamental per a residents i veïns d’Almassora motiu pel qual Compromís reclama que s’executen totes les obres que queden pendents com són l’ampliació dels vorals i la construcció d’un carril bici.

————————–

COMPROMÍS RECLAMA A LA DIPUTACIÓN QUE COMPLETE LAS OBRAS DE MEJORA DEL CAMÍ LA MAR DE ALMASSORA

TRENCO: “EXISTE EL COMPROMISO Y POR ELLO PEDIMOS UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA ACABAR LA ADECUACIÓN DE UN VIAL TAN IMPORTANTE PARA EL MUNICIPIO”

El grupo Compromís ha pedido que la Diputación de Castellón consigne la partida presupuestaria necesaria para continuar las obras del Camí la Mar de Almassora, unas obras que quedaron interrumpidas a causa de las de regeneración de la costa.
Según ha explicado el portavoz de Compromís en la institución provincial, Xavier Trenco, “desde hace años existe un compromiso por parte de la Diputación de mejorar ese camino. Esta mejora consistía en la eliminación de las curvas más peligrosas, la ampliación de los arcenes y la incorporación de un carril bici”.

Según Trenco, las obras comenzaron en una primera fase pero “se pararon temporalmente en función de la finalización de las obras de la regeneración de la costa de Almassora. Estas obras, por las últimas noticias que tenemos, van a retrasarse”. Por tanto, según ha manifestado Trenco, “las obras de mejora del camino, que es un eje viario importantísimo para el municipio, podrían reanudarse sin problema”.

El portavoz de Compromís en la Diputación ha detallado que “después de consultar con el departamento técnico podemos afirmar que las obras pueden continuar y acoplarse a la finalización de las obras de la regeneración para que la carretera no sufra las consecuencias del paso de centenares de camiones”.

Cabe recordar que las obras de mejora de la seguridad vial de la carretera CV-1840 Almassora al mar, conocida popularmente como el Camí la Mar, han estado desde el principio ligadas a la regeneración del litoral. Por este motivo, técnicos de la Diputación y de Assignia, adjudicataria de la regeneración del litoral, se coordinaron para la ejecución de ambos proyectos, aunque se hizo la primera parte.

Las obras del Camí La Mar, que se ejecutaban con cargo a la partida de mantenimiento de la Diputación Provincial, han supuesto hasta el momento la mejora de la seguridad vial de las curvas. Este camino es un eje de comunicación fundamental para residentes y vecinos de Almassora motivo por el cual Compromís reclama que se ejecuten todas las obras que quedan pendientes como son la ampliación de los arcenes y la construcción de un carril bici.