Compromís qualifica els pressupostos de la Diputació per a 2017 de “profunda decepció”

Trenco: “No entenem com es presenten els pressupostos sense que es reunisca la taula per consensuar els POIS”

De “decepció” ha qualificat el grup Compromís el pressupost de la Diputació Provincial per al 2017, uns comptes que el president de la institució, Javier Moliner, ha presentat aquest matí a la premsa i que també l’oposició ha conegut a la mateixa hora. El portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, ha expressat la seua estranyesa per la manera d’actuar de l’equip de govern ja que havia demanat propostes a la resta de grups per arribar als pressupostos amb els Plans d’Obres i Serveis (POIS) consensuats. “No entenem com es presenten els pressupostos sense que abans es reunisca la taula per consensuar els POIS”, ha lamentat Trenco. Segons el diputat de Compromís, “el PP ha incomplert allò que va dir en el ple sobre negociar els POIS” i s’ha preguntat sobre què passaria i quin seria el procediment a seguir si finalment s’arribara a algun tipus d’acord “diferent al que ells han presentat a la premsa”. Per Trenco, el procediment hauria d’haver estat al revés: primer, consensuar aquesta partida i després, portar-la al pressupost.

El diputat de Compromís, així mateix, ha recordat que el seu grup va proposar augmentar la partida fins als 16 milions d’euros. “La Diputació destina només un 6% del pressupost a POIS, és a dir de 130.400.000 euros es van destinar 7.840.000 i, a més, no s’han gastat tots”, ha assenyalat Trenco. En els comptes que ha presentat el PP “hi ha 12 milions per als POIS, per tant, no s’ha duplicat la quantitat, que era el que nosaltres demanàvem perquè considerem que era una manera d’atendre de veritat a tots els municipis, no fer distincions entre els d’un i altre signe, ni deixar fora a cap d’ells”. “Aquesta manera de procedir del PP ens ha decebut profundament”, ha conclòs el diputat de Compromís.

—————————————————-

Compromís califica los presupuestos de la Diputación para 2017 de “profunda decepción”

Trenco: “No entendemos cómo se presentan los presupuestos sin que se reúna la mesa para consensuar los POYS”

De “decepción” ha calificado el grupo Compromís el presupuesto de la Diputación Provincial para el 2017, unas cuentas que el presidente de la institución, Javier Moliner, ha presentado esta mañana a la prensa y que también la oposición ha conocido a la misma hora. El portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, ha expresado su extrañeza por la manera de actuar del equipo de gobierno ya que había pedido propuestas al resto de grupos para llegar a los presupuestos con los Planes de Obras y Servicios (POYS) consensuados. “No entendemos cómo se presentan los presupuestos sin que antes se reúna la mesa para consensuar los POYS”, ha lamentado Trenco. Según el diputado de Compromís, “el PP ha incumplido aquello que dijo en el pleno sobre negociar los POYS” y se ha preguntado sobre qué pasaría y cuál sería el procedimiento a seguir si finalmente se llegara a algún tipo de acuerdo “diferente a lo que ellos han presentado a la prensa”. Para Trenco, el procedimiento tendría que haber sido a la inversa: primero, consensuar esta partida y después, llevarla al presupuesto.

El diputado de Compromís, asimismo, ha recordado que su grupo propuso aumentar la partida hasta los 16 millones de euros. “La Diputación destina sólo un 6% del presupuesto a POYS, es decir de 130.400.000 euros se presupuestaron 7.840.000 y, además, no se gastaron todos”, ha señalado Trenco. En las cuentas que ha presentado el PP “hay 12 millones para los POYS, por tanto, no se ha duplicado la cantidad, que era lo que nosotros pedíamos porque consideramos que era una manera de atender de verdad a todos los municipios, no hacer distinciones entre los de uno y otro signo, ni dejar fuera a ninguno de ellos”. “Esta manera de proceder del PP nos ha decepcionado profundamente”, ha concluido el diputado de Compromís.