“És impossible que ningú puga trobar alguna cosa positiva a rebre menys que la resta de províncies”

De “burla als ciutadans de Castelló” ha qualificat el portaveu de Compromís a la Diputació el pressupost de l’Estat per a 2017. Xavier Trenco ha assegurat que el País Valencià “és la segona autonomia on més baixa la inversió i, si Castelló des de sempre rep poc de l’Estat, el 2017 encara menys”. En concret, Trenco ha assenyalat que Castelló “rebrà 138 euros per habitant, molt lluny dels 184 de la mitjana espanyola”. El diputat de Compromís, a més, ha criticat la “lectura en positiu, per utilitzar un eufemisme, que s’ha fet des del Partit Popular de la Diputació: és impossible que ningú puga trobar alguna cosa positiva a rebre menys que la resta de províncies” .

Segons Trenco, “l’oblit a què tenen sotmès a Castelló els successius governs de Madrid és injustificable. Any rere any continuen amb la promesa d’infraestructures, en alguns casos, carreteres que van ser pressupostades en 2007 i encara continuen sense executar-se”. El portaveu de Compromís en la Diputació de Castelló també ha lamentat que, en àrees com la cultura, “la província passarà un altre any de sequera”. “Haurien de canviar l’eslògan de ‘Anem a més’ pel de ‘Anem a pitjor’: i no és una opinió meua sinó que ho avalen els números”, ha dit Trenco per concloure.

—————-

TRENCO CALIFICA ‘DE BURLA’ LA INVERSIÓN PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

“Es imposible que nadie pueda encontrar alguna cosa positiva a recibir menos que el resto”

De “burla a los ciudadanos de Castellón” ha calificado el portavoz de Compromís en la Diputación el presupuesto del Estado para 2017. Xavier Trenco ha asegurado que el País Valenciano “es la segunda autonomía donde más baja la inversión y, si Castellón desde siempre recibe poco del Estado, en 2017 aún menos”. En concreto, Trenco señaló que Castellón “va a recibir 138 euros por habitante, muy lejos de los 184 de la media española”. El diputado de Compromís, además, ha criticado la “lectura en positivo, por utilizar un eufemismo, que se ha hecho desde el Partido Popular de la Diputación: es imposible que nadie pueda encontrar alguna cosa positiva a recibir menos que el resto de provincias”.

Según Trenco, “el olvido al que tienen sometido a Castellón los sucesivos gobiernos de Madrid es injustificable. Año tras año continúan con la promesa de infraestructuras, en algunos casos, carreteras que fueron presupuestadas en 2007 y aún continúan sin ejecutarse”. El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón  también ha lamentado que, en áreas como la cultura, “la provincia va a pasar otro año de sequía”. “Deberían cambiar el eslógan de ‘Vamos a más’ por el de ‘Vamos a peor’: y no es una opinión mía sino que lo avalan los números”, ha dicho Trenco para concluir.