Compromís demana a Moliner i Martínez que donen explicacions sobre el tancament de la Piscina Provincial

Trenco: “Ens preocupa el desemparament en què van a quedar els empleats i també els usuaris de la Piscina Provincial perquè Castelló es queda sense un servei importantíssim”

Compromís ha mostrat la seua preocupació per la situació en què quedaran la trentena de treballadors de la Piscina Provincial de Castelló després de l’anunciat tancament de les seues portes ja que l’empresa concessionària s’ha declarat en concurs de creditors. Xavier Trenco, el portaveu del grup a la Diputació -que és la institució propietària del immoble- ha recordat que la inquietud sobre la deriva d’aquesta instal·lació esportiva “ve de lluny i s’ha traduït en diverses preguntes i peticions d’informació que hem fet al equip de Govern: una de les últimes, en el ple, quan ens vam oposar a la pujada de preu de les tarifes perquè pensàvem que s’agreujaria la situació econòmica de la piscina”.

Segons Trenco, que el contracte entre la Diputació i la concessionària -Aiguagest, SL- és deficitari “es comprova amb les dades que ha presentat l’empresa al tancament de l’exercici 2016: unes pèrdues de més de 141.000 euros per la qual cosa és impossible que complisquen amb els termes del conveni”.
Per al diputat de Compromís, a aquestes dades econòmiques “tan roïnes i que han fet que la concessionària es declare en concurs de creditors” s’afegeixen altres, “més preocupants si això és possible”, que corresponen a la possible destrucció de trenta llocs de treball i la situació de “desemparament en què van a quedar els empleats de la Piscina Provincial ja que fins i tot van a haver d’acudir al Fons de Garantia Social (Fogasa) per cobrar la liquidació”. Però, per al diputat provincial, “els que més perden són els usuaris, que van a quedar-se sense un servei importantíssim”.

En aquest sentit, Xavier Trenco demana públicament “al president, Javier Molier, i al diputat d’Esports, Luis Martínez, que es reunisquen amb els treballadors” i també, “que expliquen què passarà amb aquesta instal·lació esportiva, quin va ser el seu futur i com s’ha arribat a aquesta situació”. Per això preguntarà a la Comissió de Serveis que es fa  demà dimarts. Per al diputat de Compromís, “açò que ha passat és un exemple més de ‘bons gestors’ que són els del PP”, ha dit Trenco irònicament.
————————-

Compromís pide a Moliner y Martínez que den explicaciones sobre el cierre de la Piscina Provincial
Trenco: “Nos preocupa el  desamparo en que van a quedar los empleados y también los usuarios de la Piscina Provincial porque Castellón se queda sin un servicio importantísimo”

Compromís ha mostrado su preocupación por la situación en la que quedarán la treintena de trabajadores de la Piscina Provincial de Castellón tras el anunciado cierre de sus puertas ya que la empresa concesionaria se ha declarado en concurso de acreedores. Xavier Trenco, el portavoz del Grupo en la Diputación -que es la institución propietaria del inmueble- ha recordado que la inquietud sobre la deriva de esa instalación deportiva “viene de lejos y se ha traducido en diversas preguntas y peticiones de información que hemos hecho al equipo de Gobierno: una de la últimas, en el pleno, cuando nos opusimos a la subida del precio de las tarifas porque pensábamos que agravaría la situación económica de la piscina”. Según Trenco, que el contrato entre la Diputación y la concesionaria -Aiguagest, S.L.- es deficitario “se comprueba con los datos que ha presentado la empresa al cierre del ejercicio 2016: unas pérdidas de más de 141.000 euros por lo cual es imposible que cumplan con los términos del convenio”.
Para el diputado de Compromís, a estos datos económicos “tan malos y que han hecho que la concesionaria se declare en concurso de acreedores” se añaden otros, “más preocupantes si cabe”, que corresponden a la posible destrucción de treinta puestos de trabajo y la situación de “desamparo en que van a quedar los empleados de la Piscina Provincial puesto que incluso van a tener que acudir al Fondo de Garantía Social (Fogasa) para cobrar el finiquito”. Pero, para el diputado provincial, “los que más pierden son los usuarios, que van a quedarse sin un servicio importantísimo”. En este sentido, Xavier Trenco pide públicamente “al presidente, Javier Molier, y al diputado de Deportes, Luis Martínez, que se reúnan con los trabajadores” y también, “que expliquen qué va a pasar con esa instalación deportiva, cuál va ser su futuro y cómo se ha llegado a esta situación”. Por eso Trenco preguntará en la Comisión de Servicios que se celebra mañana martes. Para el diputado de Compromís, “esto es un ejemplo más de lo ‘buenos gestores’ que son los del PP”, ha dicho Trenco irónicamente.