El portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, Xavier Trenco, i l’alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, han mantingut una reunió de treball en la qual han abordat, entre d’altres qüestions, les necessitats de millores que té la piscina comarcal, que està ubicada en aquest poble de l’Alcalatén. Trenco ha explicat que el motiu d’aquesta reunió és doble: “d’una banda, perquè és una instal·lació en la construcció de la qual va participar la Diputació i dona un servei comarcal; d’un altra, perquè aquest podria ser un bon exemple de la mesa de negociació que hem proposat en Compromís per als convenis singulars”.

En aquest sentit, el portaveu de Compromís a la Diputació ha recordat que en la seua proposta demanaven “que els convenis singulars es decidisquen amb criteris tècnics i en raó de la urgència que tinga un municipi en fer les obres o els projectes”.  Segons ha manifestat el diputat, “hi ha pressa per reparar les deficiències: els usuaris no poden estar patint els problemes que arrossega l’edifici, com ara les goteres, ni haver de dutxar-se amb aigua gelada perquè les calderes s’han tornat a avariar”.

Per la seua part, l’alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, ha recordat que des de l’Ajuntament han sol·licitat ajuda a la Diputació per al finançament del projecte de millora. “Hem enviat un escrit amb la valoració del que costarien les obres i, a més a més, li hem traslladat aquesta necessitat al president, Javier Moliner, en la sua última visita al poble”. Garcia i Trenco han coincidit en afirmar que aquesta instal·lació esportiva dona servei no sols als veïns de la localitat sinó també, als de la comarca, ja que “fins i tot hi han usuaris que vénen de Castelló”, i en demanar que “la Diputació intervinga”. El percentatge d’usuaris de fora “arriba al 35%”, ha assenyalat Garcia, per la qual cosa reparar la instal·lació esportiva “necessita de la col·laboració de la Diputació”.

Les obres de millora i adequació s’han xifrat en 254.000 euros, “una quantitat que té suficient entitat perquè Diputació i Ajuntament firmen un conveni singular i que es facen algunes obres immediatament ja que són urgents”, ha conclòs Trenco.

——————-

COMPROMÍS PROPONE UN CONVENIO SINGULAR CON LA DIPUTACIÓN ANTE LA NECESIDAD URGENTE DE REPARAR LA PISCINA COMARCAL DE L’ALCORA
Trenco: “Este podría ser un buen ejemplo de la mesa de negociación que hemos propuesto en Compromís para los convenios singulares”
Garcia: “Le hemos trasladado esta necesidad al presidente, Javier Moliner, en su última visita al municipio”

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, Xavier Trenco, y el alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, han mantenido una reunión de trabajo en la que han abordado, entre otras cuestiones, las necesidades de mejoras que tiene la piscina comarcal, que está ubicada en este pueblo de l’Alcalatén. Trenco explicó que el motivo de esta reunión es doble: “por un lado, porque es una instalación en cuya construcción participó la Diputación y da un servicio comarcal; por otro, porque este podría ser un buen ejemplo de la mesa de negociación que hemos propuesto en Compromís para los convenios singulares”.

En este sentido, el portavoz de Compromís en la Diputación ha recordado que en su propuesta pedían “que los convenios singulares se decidan con criterios técnicos y en razón de la urgencia que tenga un municipio en hacer las obras o los proyectos”. Según ha manifestado el diputado, “hay prisa para reparar las deficiencias: los usuarios no pueden estar sufriendo los problemas que arrastra el edificio, como las goteras, ni tener que ducharse con agua helada porque las calderas se han vuelto a averiar”.

Por su parte, el alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, ha recordado que desde el Ayuntamiento han solicitado ayuda a la Diputación para la financiación del proyecto de mejora. “Hemos enviado un escrito con la valoración de lo que costarían las obras y, además, le hemos trasladado esta necesidad al presidente, Javier Moliner, en la suda última visita al municipio”. Garcia y Trenco coincidieron en afirmar que esta instalación deportiva da servicio no sólo a los vecinos de la localidad sino también a los de la comarca, ya que “incluso hay usuarios que vienen de Castellón”, y en pedir que “la Diputación intervenga”. El porcentaje de usuarios de fuera “llega al 35%”, señaló García, por lo que reparar la instalación deportiva “necesita de la colaboración de la Diputación”.
Las obras de mejora y adecuación se han cifrado en 254.000 euros, “una cantidad que tiene suficiente entidad para que Diputación y Ayuntamiento firmen un convenio singular y que se hagan algunas obras inmediatamente ya que son urgentes”, concluyó Trenco.