El grup de Compromís a la corporació provincial s’ha mostrat “satisfet” després que la institució haja equiparat els guardons en metàl·lic que s’atorguen en el VI Open Ciutat de Benicàssim, torneig que forma part XXXII Circuit Provincial de tenis. En un principi, el vencedor en la categoria masculina s’emportava 1.000 euros, mentres que la guanyadora en la categoria femenina només 600. Les nombroses queixes que s’han fet arribar a la Diputació, a través de les xàrcies socials, han fet que la corporació provincial rectifique.

Pau Ferrando ha lamentat que la institució discriminara, en un primer moment, els vencedors segons el seu sexe. El portaveu adjunt de Compromís a la Diputació confia que “a partir d’ara l’equip de govern del PP estarà més alerta i mai més es tornarà a produir una situació d’aquest tipus en un esdeveniment esportiu que té el suport de la corporació provincial”. Ferrando ha recordat el Pla d’Igualtat 2013-2015, impulsat per la Diputació, dirigit a ajuntaments, associacions de dones i col·legis, amb l’objectiu de fomentar la equiparació entre hòmens i dones en els diversos àmbits d’activitat. “És un contrasentit impulsar, per una banda, propostes dirigides a lluitar contra la discriminació de gènere i, després, perpetuar aquesta situació a través dels premis en metàl·lic que s’atorguen en un esdeveniment esportiu”, ha assenyalat el portaveu adjunt de la coalició.

Per la seua banda, Joan Bonet ha reclamat que la Regidoria d’Esport de Benicàssim “faça un seguiment dels campionats i esdeveniments esportius que tenen lloc al nostre municipi, tinguen o no el suport de l’Ajuntament, per evitar que es repetisquen situacions similars”. El portaveu del grup municipal de Compromís per Benicàssim considera que aquest cas “és una mostra de l’abandonament en la gestió pública de la qual fa gal·la l’equip de govern, ja que no és la primera volta que ocorren fets d’aquest tipus”.


Diputación rectificará y premiará por igual a hombres y mujeres en el Torneo Ciutat de Benicàssim

El grupo de Compromís en la corporación provincial se ha mostrado “satisfecho” después de que la institución haya equiparado los galardones en metálico que se otorgan en el VI Open Ciutat de Benicàssim, torneo que forma parte XXXII Circuito Provincial de tenis. En un principio, el vencedor en la categoría masculina se llevaba 1.000 euros, mientras que la ganadora en la categoría femenina sólo 600. Las numerosas quejas que se han hecho llegar a la Diputación, a través de las redes sociales, han hecho que la corporación provincial rectifique.

Pau Ferrando ha lamentado que la institución discriminara, en un primer momento, los vencedores según su sexo. El portavoz adjunto de Compromís en la Diputación confía en que “a partir de ahora el equipo de gobierno del PP estará más alerta y nunca más se volverá a producir una situación de este tipo en un evento deportivo que tiene el apoyo de la corporación provincial “. Ferrando ha recordado el Plan de Igualdad 2013-2015, impulsado por la Diputación, dirigido a ayuntamientos, asociaciones de mujeres y colegios, con el objetivo de fomentar la equiparación entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos de actividad. “Es un contrasentido impulsar, por un lado, propuestas dirigidas a luchar contra la discriminación de género y, después, perpetuar esta situación a través de los premios en metálico que se otorgan en un evento deportivo”, señaló el portavoz adjunto de la coalición.

Por su parte, Joan Bonet ha reclamado que la Concejalía de Deportes de Benicàssim “haga un seguimiento de los campeonatos y eventos deportivos que tienen lugar en nuestro municipio, tengan o no el apoyo del Ayuntamiento, para evitar que se repitan situaciones similares “. El portavoz del grupo municipal de Compromís por Benicàssim considera que este caso “es una muestra del abandono en la gestión pública de la que hace gala el equipo de gobierno, ya que no es la primera vez que ocurren hechos de este tipo “.