Trenco: “L’aeroport hauria de ser el motor del turisme estranger, però les campanyes promocionals no estan donant el resultat esperat”

Compromís reclama un pla d’acció per a incrementar l’arribada de viatgers internacionals

La posada en funcionament de l’aeroport de Castelló no ha significat un augment del nombre de turistes estrangers que visiten la província, que segueix estant molt lluny de les previsions. Així ho ha valorat el Grup Compromís de la Diputació, que reclama major implicació del Patronat Provincial de Turisme. Segons les últimes dades fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística, Castelló ha rebut de gener a novembre d’aquest any 1.157.621 viatgers, dels quals només 188.708 eren viatgers internacionals. Això suposa un 16 per cent del total. En 2016 la xifra va ser de 173.032.

“L’aeroport hauria de ser el motor del turisme estranger, però les campanyes promocionals no estan donant el resultat esperat”, assenyala el portaveu del Grup Compromís a la Diputació, Xavier Trenco. Per aquest motiu, Compromís demana en una moció que el Patronat Provincial de Turisme elabore un nou pla d’acció perquè es complisquen les expectatives previstes d’increment del turisme estranger. El pla estratègic de turisme 2017-2020 actualment en vigor assenyala l’aeroport com a porta d’accés del turisme estranger i detalla una sèrie de mesures per a potenciar-lo, com la captació de companyies aèries, la visualització de la destinació Castelló i la creació de productes compartits.

En canvi, les iniciatives empreses, entre les quals destaquen la presència del Patronat en 17 fires internacionals i una campanya específica al Regne Unit, no estan donant els fruits desitjats. Xavier Trenco destaca que “la plataforma provincial d’empresaris turístics Club Introducing Castelló apunta que les dades oficials ratifiquen el desconeixement que hi ha de la província com a destinació turística fora de les nostres fronteres”. Alhora, la mateixa gestora de les instal·lacions aeroportuàries de Vilanova-Benlloch “estudia la possible pèrdua de contractes hotelers amb touroperadors per la falta de competitivitat”.

———————————————
Trenco: “El aeropuerto debería ser el motor del turismo extranjero, pero las campañas promocionales no están dando el resultado esperado”

Compromís reclama un plan de acción para incrementar la llegada de viajeros internacionales

La puesta en funcionamiento del aeropuerto de Castellón no ha significado un aumento del número de turistas extranjeros que visitan la provincia, que sigue estando muy lejos de las previsiones. Así lo ha valorado el Grupo Compromís de la Diputación, que reclama mayor implicación del Patronato Provincial de Turismo. Según los últimos datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística, Castellón ha recibido de enero a noviembre de este año 1.157.621 viajeros, de los cuales sólo 188.708 eran viajeros internacionales. Eso supone un 16 por ciento del total. En 2016 la cifra fue de 173.032.
“El aeropuerto debería ser el motor del turismo extranjero, pero las campañas promocionales no están dando el resultado esperado”, señala el portavoz del Grupo Compromís en la Diputación, Xavier Trenco. Por ese motivo, Compromís pide en una moción que el Patronato Provincial de Turismo elabore un nuevo plan de acción para que se cumplan las expectativas previstas de incremento del turismo extranjero. El plan estratégico de turismo 2017-2020 actualmente en vigor señala el aeropuerto como puerta de acceso del turismo extranjero y detalla una serie de medidas para potenciarlo, como la captación de compañías aéreas, la visualización del destino Castellón y la creación de productos compartidos.
En cambio, las iniciativas emprendidas, entre las que destacan la presencia del Patronato en 17 ferias internacionales y una campaña específica en el Reino Unido, no están dando los frutos deseados. Xavier Trenco destaca que “la plataforma provincial de empresarios turísticos Club Introducing Castelló apunta que los datos oficiales ratifican el desconocimiento que hay de la provincia como destino turístico fuera de nuestras fronteras”. Al mismo tiempo, la propia gestora de las instalaciones aeroportuarias de Vilanova-Benlloch “baraja la posible pérdida de contratos hoteleros con touroperadores por la falta de competitividad”.