Trenco: “Es tracta que els consistoris puguen rebre una subvenció de la Diputació per a organitzar fires i esdeveniments que tinguen a veure amb els productes de la Ruta del Sabor, no res més”

Compromís ha presentat una moció en la qual demana a la Diputació que els ajuntaments puguen participar en la concessió de subvencions per a esdeveniments organitzats en el marc del ‘Castelló, Ruta de Sabor’. Segons ha explicat el portaveu del Grup, el diputat Xavier Trenco, “està previst que els beneficiaris només siguen entitats privades sense ànim de lucre, autònoms o associacions empresarials privades, que organitzen fires o esdeveniments agroalimentaris. Però el més lògic és que els ajuntaments pogueren participar”.

La subvenció, que té un pressupost de 65.000 euros per a enguany, va dirigida a entitats privades sense ànim de lucre, empreses individuals o autònoms, empreses o associacions empresarials privades que organitzen activitats y esdeveniments agroalimentaris a la provincià de Castelló. Segons Trenco, “es tracta d’un programa interessant però en les bases diu clarament que el projecte va dirigit a la creació i implementació del producte turístic, gastronòmic i agroturístic. El repte, segons posa, és impulsar el treball conjunt del sector públic i privat. Doncs bé, encara s’entén menys que es queden fora els consistoris”.

Trenco ha recordat que el pressupost 2018 estableix una subvenció nominativa per a l’ajuntament que organitza la Fira de la tòfona negra, “la qual cosa que posa de manifest que la mateixa Diputació reconeix la necessitat d’ajudes als ajuntaments per realitzar activitats gastronòmiques”. “Es tracta que els consistoris puguen rebre una subvenció de la Diputació per a organitzar fires i esdeveniments que tinguen a veure amb els productes de la Ruta del Sabor, no res més”, ha conclòs el diputat de Compromís.

—–

COMPROMÍS INSISTE EN RECLAMAR QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN OPTAR A LAS AYUDAS DEL PROGRAMA ‘CASTELLÓ, RUTA DE SABOR’

Trenco:”Se trata de que los consistorios puedan recibir una subvención de la Diputación para organizar ferias y eventos que tengan que ver con los productos de la Ruta del Sabor, nada más”

Compromís ha presentado una moción en la que pide a la Diputación que los ayuntamientos puedan participar en la concesión de subvenciones para eventos organizados en el marco del ‘Castelló, Ruta del Sabor’. Según ha explicado el portavoz del Grupo, el diputado Xavier Trenco, “solo está previsto que los beneficiarios sean entidades privadas sin ánimo de lucro, autónomos o asociaciones empresariales privadas, que organizan ferias o eventos agroalimentarios. Pero lo más lógico es que los ayuntamientos pudieran participar”.

La subvención, que tiene un presupuesto de 65.000 euros para este año, va dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas individuales o autónomos, empresas o asociaciones empresariales privadas que organizan actividades y eventos agroalimentarios en la provincia de Castellón. Según Trenco, “se trata de un programa interesante pero en las bases dice claramente que el proyecto va dirigido a la creación e implementación del producto turístico, gastronómico y agroturístico. El reto, según pone, es impulsar el trabajo conjunto del sector público y privado. Pues bien: aún se entiende menos que se queden fuera los consistorios”.

Trenco ha recordado que el presupuesto 2018 establece una subvención nominativa para el ayuntamiento que organiza la Feria de la trufa negra, “lo que pone de manifiesto que la propia Diputación reconoce la necesidad de ayudas a los ayuntamientos para realizar actividades gastronómicas”. “Se trata de que los consistorios puedan recibir una subvención de la Diputación para organizar ferias y eventos que tengan que ver con los productos de la Ruta del Sabor, nada más”, concluyó el diputado de Compromís.