El PP rebutja les propostes sobre purins i la Ruta de Sabor

Trenco: «Si s’informara als grups de l’oposició sobre aquests tipus d’iniciatives no caldria portar-les al ple»

La majoria del PP a la Diputació ha rebutjat les dues iniciatives que ha presentat Compromís al ple del mes de maig i amb el mateix argument: que allò que estava demanat la coalició ja ho està executant l’equip de govern.

Però amen per parts. D’una banda, Compromís reclamava que la Diputació establisca un sistema de cessió d’elements promocionals i mobiliari perquè els municipis que ho demanen puguen disposar d’aquest servei en la celebració d’esdeveniments que s’inclouen en la Ruta del Sabor. Segons els representants del Partit Popular, els ajuntaments que celebren qualsevol tipus de fira, poden adreçar-se a la Diputació per a sol·licitar aquests elements, «noticia que desconeixíem absolutament», en paraules del portaveu de Compromís, Xavier Trenco.

D’altra banda, el mateix argument ha utilitzat el PP per a votar en contra de la proposta de Compromís sobre que la Diputació encarregue un estudi sobre la gestió dels purins de les granges de la província. Segons l’equip de govern, aquest estudi ja s’està fent i, fins i tot, ja s’ha signat un conveni menor amb la Unió de Llauradors. Davant açò, Trenco ha rebatut que si s’informara als grups de l’oposició sobre aquests tipus d’iniciatives, no caldria portar-les al ple. «El sentit de la moció és positiu perquè és un assumpte molt sensible , que s’arrossega des de fa molt de temps i que s’ha de solucionar d’una vegada per totes», ha manifestat Trenco.

D’un altra banda, Trenco s’ha interessat per diverses factures que s’han pagat fóra de termini, la qual cosa demostra que «en contra del que diuen vostés, no estan gestionant bé».

Per la seua part, el diputat Pau Ferrando, ha volgut aprofitar el ple per a felicitar als les forces i cossos de seguretat per la detenció de l’ex president de la Generalitat Eduardo Zaplana, la qual cosa demostra «que van bé el seu treball de lluitar contra la corrupció».

—————————-

EL PP RECHAZA LAS INICIATIVAS DE COMPROMÍS SOBRE LOS PURINES Y LA RUTA DEL SABOR

Trenco: «Si se informara a los grupos de la oposición sobre este tipo de iniciativas no habría llevarlas al pleno»

La mayoría del PP en la Diputación ha rechazado las dos iniciativas que ha presentado Compromís al pleno del mes de mayo, y ambos rechazos con el mismo argumento: que lo que estaba pidiendo la coalición ya lo está ejecutando el equipo de gobierno.

Pero vayamos por partes. Por un lado, Compromís reclamaba que la Diputación establezca un sistema de cesión de elementos promocionales y mobiliario para que los municipios que lo soliciten puedan disponer de este servicio en la celebración de eventos que se incluyan en la Ruta del Sabor. Según los representantes del Partido Popular, los ayuntamientos que celebran cualquier tipo de feria, pueden dirigirse a la Diputación para solicitar estos elementos, «noticia que desconocíamos absolutamente», en palabras del portavoz de Compromís, Xavier Trenco.

Por otra parte, el mismo argumento ha utilizado el PP para votar en contra de la propuesta de Compromís sobre que la Diputación encargue un estudio sobre la gestión de los purines de las granjas de la provincia. Según el equipo de gobierno, este estudio ya se está haciendo e, incluso, ya se ha firmado un convenio menor con la Unió de Llauradors. Ante esto, Trenco ha rebatido que si se informara a los grupos de la oposición sobre este tipo de iniciativas, no habría que llevarlas al pleno. «El sentido de la moción es positivo porque es un asunto muy sensible, que se arrastra desde hace mucho tiempo y que se debe solucionar de una vez por todas», ha manifestado Trenco.

Por otra parte, Trenco se ha interesado por varias facturas que se han pagado fuera de plazo, lo que demuestra que «en contra de lo que dicen ustedes, no están gestionando bien».

Por su parte, el diputado Pau Ferrando, ha querido aprovechar el pleno para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad por la detención del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, lo que demuestra «que hacen bien su trabajo de luchar contra la corrupción».

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *