Trenco: «És una qüestió de prioritats i de voluntat política, no de recursos»

Compromís exigirà a la Diputació de Castelló la inclusió d’una partida de 6.000.000 € per a la creació de residències a l’interior de Castelló. Així ho ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diputació després de l’entrevista realitzada la setmana passada amb càrrecs de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

D’esta forma es busca que la Diputació col·labore amb la Conselleria, d’igual forma que ja ho està fent la Diputació de València. «La Diputació disposa de recursos més que suficients per a poder realitzar estes inversions», ha explicat el portaveu de Compromís en la institució provincial, Xavier Trenco.

Trenco ha recordat que «La Diputació va tindre l’any passat un superàvit de quasi 16 milions d’euros. Per tant és una qüestió de prioritats i de voluntat política, no de recursos. Si la Diputació de València ho està fent, no hi ha cap raó que impedisca que ho faça la de Castelló». Contesta d’esta forma a les declaracions d’Elena Vicente-Ruiz qui després de la reunió del 28 de setembre amb representants de la Conselleria va manifestar que la Diputació no té la competència de construir centres.

Per concretar estes inversions, el grup de Compromís a la Diputació, ha encetat una ronda de consultes amb diferents municipis de l’interior, per tal de conéixer les seues necessitats i disponibilitat de sol, així com el model d’inversió. «Estes inversions poden traduir-se en la construcció de noves residències o bé en l’habilitació d’edificacions ja existents», ha manifestat Trenco.

En este sentit s’ha manifestat l’alcaldessa de Vistabella, Belen Bachero, després de la reunió mantinguda el passat dissabte amb el portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló. «Cal escoltar la veu dels pobles, ja que són els coneixedors de primera mà de la realitat social. Es tracta que els municipis siguen els qui proposen quin és el model que més s’ajusta a les seues necessitats i realitat social», ha manifestat Belén Bachero.

——————

COMPROMÍS EXIGIRÁ A LA DIPUTACIÓN UNA PARTIDA DE 6.000.000 € En EL PRESUPUESTO DE 2019 PARA LA CREACIÓN DE RESIDENCIAS DE MAYORES

Trenco: «Es una cuestión de prioridades y de voluntad política, no de recursos»

Compromís exigirá a la Diputación de Castelló la inclusión de una partida de 6.000.000 € para la creación de residencias en el interior de Castelló. Así lo ha manifestado el portavoz de Compromís en la Diputación después de la entrevista realizada la semana pasada con cargos de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. De esta forma se busca que la Diputación colabore con la Consellería, de igual forma que ya lo está haciendo la Diputación de València. «La Diputación dispone de recursos más que suficientes para poder realizar estas inversiones», ha explicado el portavoz de Compromis en la institución provincial, Xavier Trenco.

Trenco ha recordado que «La Diputación tuvo el año pasado un superávit de casi 16 millones de euros. Por lo tanto es una cuestión de prioridades y de voluntad política, no de recursos. Si la Diputación de València lo está haciendo, no hay ninguna razón que impida que lo haga la de Castelló». Contesta de esta forma a las declaraciones de Elena Vicente-Ruiz quien después de la reunión del 28 de septiembre con representantes de la Consellería manifestó que la Diputación no tiene la competencia de construir centros.

Para concretar estas inversiones, el grupo de Compromis en la Diputación, ha comenzado una ronda de consultas con diferentes municipios del interior, para conocer sus necesidades y disponibilidad de suelo, así como el modelo de inversión. «Estas inversiones pueden traducirse en la construcción de nuevas residencias o bien en la habilitación de edificaciones ya existentes», ha manifestado Trenco.
En este sentido se ha manifestado la alcaldesa de Vistabella, Belen Bachero, después de la reunión mantenida el pasado sábado con el portavoz de Compromis en la Diputación de Castelló. «Hay que escuchar la voz de los pueblos, puesto que son los conocedores de primera mano de la realidad social. Se trata que los municipios sean los que propongan cuál es el modelo que mas se ajusta a sus necesidades y realidad social», ha manifestado Belén Bachero.