Trenco: «La Diputació ha de donar suport tècnic als municipis mes xicotets per a poder avaluar els danys produïts per les pluges»

Compromís demana a Javier Moliner que l’anunci d’ajudes per la gota freda que va realitzar ahir, incloga també el suport tècnic de la institució en l’avaluació dels danys . Així ho ha manifestat el portaveu de Compromís en la Diputació, Xavier Trenco després de visitar al costat del també Diputat Provincial, Pau Ferrando, diversos municipis del Maestrat. D’aquesta forma se cerca que els municipis puguen agilitar al màxim la sol·licitud d’ajudes tant en la Diputació com en altres administracions. Segons Trenco «La Diputació ha de donar suport tècnic als municipis mes xicotets per a poder avaluar els danys produïts per les pluges ja que aquests no disposen de personal ni mitjans per a poder realitzar aqueixa avaluació».

Els Coves, primer dels municipis visitat per Compromís, va romandre durant bona part del matí sense connexió telefònica ni per internet. L’alcaldessa dels Coves, Mònica Ens, va comunicar a Compromís que a més el municipi tènia problemes amb el subministrament de l’aigua i alguna canalització. Afortundament, les Jornades Culturals de la Plana de l’Arc van poder celebrar-se amb normalitat. «Hem oferit a l’alcaldessa la nostra col·laboració des de la diputació, en el que puguen necessitar», va manifestar el portaveu de Compromís.

En els municipis de Vinaròs i Benicarló, els diputats de Compromís van poder comprovar, juntament amb regidors d’aquestes poblacions, alguns dels danys produïts per l’aigua. Carreteres que continuaven tallades, rambles on l’aigua àdhuc baixava amb força i la neteja amb maquinària pesada d’alguns camins. «Queda treball per a diversos dies, però afortunadament no hi ha hagut que lamentar danys personals.”, va manifestar el regidor de Medi ambient a Vinaròs, Jordi Moliner. Per a Joan Manuel Ferrer, Secretari Comarcal del Bloc, «és important que els edificis i instal·lacions mes importants disposen de generadors i bombes de buidatge». En aquest sentit els diputats de Compromís es van comprometre a sol·licitar en la Diputació la revisió dels plans d’emergència i la disponibilitat d’aquests mitjans en les instal·lacions que són propietat de la institució provincial.

Posteriorment, els diputats de Compromís i regidors de Benicarló, Vinaròs, Alcalà de Xivert i Càlig, van realiztar una reunió de treball per a coordinar les peticions a traslladar a les diverses administracions. Per a Manel Salvador, regidor d’Alcalà de Xivert, «en situacions com aquesta és quan es constata la importància de no permetre noves edificacions en zones inundables». Per la seua banda Ximo Anglés, regidor de Compromís a Càlig, va manifestar la necessitat de ser especialment cuidados en la gestió dels abocadors, pel risc de filtracions al subsòl per les pluges.«És obligació de les contractes garantir el bon aïllament d’aquestes instal·lacions».

Per últim, els dos diputats es van traslladar a La Jana, per a visitar el terme juntament amb l’alcalde de la localitat, Domingo Tolós i Àlex Vilanova, portaveu Municipal. Segons Vilanova «l’urgent ara és realitzar reparar els danys els mes prompte possible. La Diputació ha d’implicar-se en la reparació dels danys i en l’avaluació de les perdudes econòmiques.»

El diputat de Compromís, Pau Ferrando també va recordar que «és obligació de la Confederació hidrogràfica del Xuquer mantenir en condicions les infraestrucures que són de la seua titularitat i així ho hem traslladat en diverses ocasions tant en el Congrés com en el Senat».

Finalment, el portaveu de Compromís, va manifestar la necessitat de coordinació de les diverses administracions i la comunicació entre les diverses forces polítiques. «Sol·licitarem en el pròxim ple de la Diputació a Javier Moliner la creació d’una taula amb la resta de grups polítics, per a poder traslladar-li nostres suggeriments i estar informats de les accions que va a realitzar la institució».

——————

COMPROMÍS VISITA DIVERSOS MUNICIPIOS DEL MAESTRAT AFECTADOS POR LA GOTA FRIA

Trenco: «La Diputación debe de dar apoyo técnico a los municipios mas pequeños para poder evaluar los daños producidos por las lluvias»

Compromís pide a Javier Moliner que el anuncio de ayudas por la gota fria que realizó ayer, incluya también el apoyo técnico de la institución en la evaluación de los daños. Así lo ha manifestado el portavoz de Compromís en la Diputació, Xavier Trenco después de visitar junto al también Diputado Provincial, Pau Ferrando, diversos municipios del Maestrat. De esta forma se busca que los municipios puedan agilizar al máximo la solicitud de ayudas tanto en la Diputación como en otras administraciones. Según Trenco «La Diputación debe de dar apoyo técnico a los municipios mas pequeños para poder evaluar los daños producidos por las lluvias ya que estos no disponen de personal ni medios para poder realizar esa evaluación».

Les Coves, primero de los municipios visitado por Compromís, permaneció durante buena parte de la mañana sin conexión telefónica ni por internet. La alcadesa de les Coves, Mònica Nos, comunicó a Compromís que además el municipio tenia problemas con el suministro del agua y alguna canalización. Afortundamente, las Jornadas Culturales de la Plana de l’Arc pudieron celebrarse con normalidad. «Hemos ofrecido a la alcaldesa nuestra colaboración desde la diputación, en lo que puedan necesitar», manifestó el portavoz de Compromís.

En los municipios de Vinaròs i Benicarló, los diputados de Compromís pudieron comprobar, junto con concejales de estas poblaciones, algunos de los daños producidos por el agua. Carreteras que permanecian cortadas, ramblas donde el agua aun bajaba con fuerza y la limpieza con maquinaria pesada de algunos caminos. «Queda trabajo para varios dias, pero afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.”, manifestó el concejal de Medio Ambiente en Vinaròs, Jordi Moliner. Para Joan Manuel Ferrer, Secretario Comarcal del Bloc, «es importante que los edificios y instalaciones mas importantes dispongan de generadores y bombas de achique». En este sentido los diputados de Compromís se comprometieron a solicitar en la Diputación la revisión de los planes de emergencia y la disponibilidad de estos medios en las instalaciones que son propiedad de la institución provincial.

Posteriormente, los diputados de Compromís y concejales de Benicarló, Vinaròs, Alcalà de Xivert i Càlig, realizarón una reunión de trabajo para coordinar las peticiones a trasladar a las diversas administraciones. Para Manel Salvador, concejal de Alcalà de Xivert, «en situaciones como esta es cuando se constata la importancia de no permitir nuevas edificaciones en zonas inundables». Por su parte Ximo Anglés, concejal de Compromís en Càlig, manifestó la necesidad de ser especialmente cuidadoso en la gestión de los vertederos, por el riesgo de filtraciones al subsuelo por las lluvias. «És obligación de las contratas garantizar el buen aislamiento de estas instalaciones».

Por útimo, los dos diputados se trasladaron a La Jana, para visitar el término junto con el alcalde de la localidad, Domingo Tolós y Àlex Vilanova, portavoz Municipal. Segun Vilanova «lo urgente ahora es realizar reparar los daños los mas pronto posible. La Diputación ha de implicarse en la reparación de los daños y en la evaluación de las perdidas económicas.»

El diputado de Compromís, Pau Ferrando también recordó que «és obligación de la Confederación Hidrográfica del Jucar mantener en condiciones las infraestrucutras que son de su titularidad y así lo hemos trasaladado en diversas ocasiones tanto en el Congreso como en el Senado».

Por último, el portavoz de Compromís, manifestó la necesidad de coordinación de las diversas administraciones y la comunicación entre las diversas fuerzas políticas. «Solicitaremos en el próximo pleno de la Diputación a Javier Moliner la creación de una mesa con el resto de grupos políticos, para poder trasladarle nuestras sugerencias y estar informados de las acciones que va a realizar la institución»