Compromís ha votat hui a favor de l’aprovació de les bases per a la concessió directa d’ajudes, destinades a la realització d’accions immediates per part dels municipis afectats pels darrers episodis de pluja. «Entenem que és positiu este primer paquet d’ajudes als municipis però haurà de complementar-se en ajudes posteriors. Per tant demanarem un segon paquet d’ajudes, que siguen per lliure concurrència, i primen als municipis més menuts i amb majors danys», ha explicat el portaveu de Compromís en la institució provincial, Xavier Trenco.

Compromís també demanarà a Javier Moliner que les ajudes per la gota freda vagen acompanyades del suport tècnic de la institució en l’avaluació dels danys. D’aquesta forma es busca que els municipis puguen agilitar al màxim la sol·licitud d’ajudes tant en la Diputació com en altres administracions. Segons Trenco «La Diputació ha de donar suport tècnic als municipis mes xicotets per a poder avaluar els danys produïts per les pluges ja que aquests no disposen de personal ni mitjans per a poder realitzar aqueixa avaluació».

Cal recordar que en la visita que van realitzar els dos diputats durant el cap de setmana, els regidors dels pobles afectats els van traslladar la necessitat urgent de reparar els danys els mes prompte possible.

Finalment, el portaveu de Compromís, ha manifestat la necessitat de coordinació de les diverses administracions i la comunicació entre les diverses forces polítiques.

————————

COMPROMIS SOLICITA UNA SEGUNDA LÍNEA DE AYUDAS MÁS POTENTE EN COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Trenco: «Entendemos que es positivo este primer paquete de ayudas a los municipios pero tendrá que complementarse con ayudas posteriores.»

Compromis ha votado hoy a favor de la aprobación de las bases para la concesión directa de ayudas, destinadas a la realización de acciones inmediatas por parte de los municipios afectados por los últimos episodios de lluvia. «Entendemos que es positivo este primer paquete de ayudas a los municipios pero tendrá que complementarse en ayudas posteriores. Por lo tanto pediremos un segundo paquete de ayudas, que sean por libre concurrencia, y primen a los municipios más pequeños y con mayores daños.», ha explicado el portavoz de Compromis en la institución provincial, Xavier Trenco.

Compromis también pedirá a Javier Moliner que las ayudas por la gota fría vayan acompañadas del apoyo técnico de la institución en la evaluación de los daños. De esta forma se busca que los municipios puedan agilizar al máximo la solicitud de ayudas tanto en la Diputación como en otras administraciones. Según Trenco «La Diputación tiene que apoyar técnico a los municipios más pequeños para poder evaluar los daños producidos por las lluvias puesto que estos no disponen de personal ni medios para poder realizar esa evaluación».

Hay que recordar que en la visita que realizaron los dos diputados durante el fin de semana, los regidores de los pueblos afectados les trasladaron la necesidad urgente de reparar los daños los más pronto posible.

Finalmente, el portavoz de Compromis, ha manifestado la necesidad de coordinación de las diversas administraciones y la comunicación entre las diversas fuerzas políticas.