Trenco: «L’anunci de la licitació del contracte de control de mosquits és una bona notícia però no aborda el fons del problema»

El grup Compromís de la Diputació de Castelló considera positiu l’anunci de la licitació per part de la Diputació del contracte de control de mosquits, però considera que continua sense abordar-se la problemàtica en tota la seua profunditat. Segons el portaveu de Compromís, Xavier Trenco, «com ja hem dit en diverses ocasions, la lluita contra les plagues de mosquits ha de tindre la seua partida pressupostària corresponent, i els tècnics i personal de la casa, han de saber quin ha de ser el seu paper en esta tasca de prevenció i control».

Segons Trenco, el control dels mosquits no pot ser responsabilitat exclusiva d’una empresa contractada per a este servei. «Insistim en el fet que cal la creació del servei de control de plagues per coordinar les accions en l’àmbit supramunicipal. Els mosquits tal volta són la plaga que més alarma social crea, però no és en absolut l’única». Per al portaveu de Compromís, l’absència d’este servei dificultarà el control de les accions que desenvolupe l’empresa adjudicatària. «La Diputació no pot defugir de la seua responsabilitat en la planificació i coordinació de les accions de control».

Trenco també ha recordat que el canvi climàtic, el despoblament del món rural, així com la falta de control en la importació de productes d’altres països, com és el cas dels cítrics són els principals factors que estan produint l’aparició d’estes plagues. «Som conscients que no tot és responsabilitat de la Diputació de Castelló, i és per això que vam demanar el novembre de 2018 que els serveis tècnics de la Diputació realitzaren un informe sobre les competències que té cada administració en el control de les plagues de mosquits». El portaveu de Compromís també ha criticat que s’haja fet ja la licitació, sense tindre este informe elaborat.

—————————

COMPROMÍS VUELVE A PEDIR LA CREACIÓN DE UN SERVICIO DE PLAGAS PARA LUCHAR CONTRA LOS MOSQUITOS

Trenco: «El anuncio de la licitación del contrato de control de mosquitos es una buena noticia pero no aborda el fondo del problema»

El grupo Compromís de la Diputación de Castelló considera positivo el anuncio de la licitación por parte de la Diputación del contrato de control de mosquitos, pero considera que continúa sin abordarse la problemática en toda su profundidad. Según el portavoz de Compromís, Xavier Trenco, «como ya hemos dicho en varias ocasiones, la lucha contra las plagas de mosquitos tiene que tener su partida presupuestaria correspondiente, y los técnicos y personal de la casa, tienen que saber cual tiene que ser su papel en esta tarea de prevención y control».

Según Trenco, el control de los mosquitos no puede ser responsabilidad exclusiva de una empresa contratada para este servicio. «Insistimos en el hecho que hace falta la creación del servicio de control de plagas para coordinar las acciones en el ámbito supramunicipal. Los mosquitos tal vez son la plaga que más alarma social crea, pero no es en absoluto la única». Para el portavoz de Compromís, la ausencia de este servicio dificultará el control de las acciones que desarrolle la empresa adjudicataria. «La Diputación no puede rehuir de su responsabilidad en la planificación y coordinación de las acciones de control».

Trenco también ha recordado que el cambio climático, el despoblamiento del mundo rural, así como la falta de control en la importación de productos otros países, como es el caso de los cítricos son los principales factores que están produciendo la aparición de estas plagas. «Somos conscientes que no todo es responsabilidad de la Diputación de Castelló, y es por eso que pedimos el noviembre de 2018 que los servicios técnicos de la Diputación realizasen un informe sobre las competencias que tiene cada administración en el control de las plagas de mosquitos». El portavoz de Compromís también ha criticado que se haya hecho ya la licitación, sin tener este informe elaborado.