Trenco: «No entenem per què al pressupost de 2019 no s’ha inclòs la línia d’ajudes que vam aprovar tots els grups polítics al mes de setembre»

Compromís ha presentat una moció a la Diputació de Castelló per crear una línia d’ajudes a dirigides a PYMEs, a partir dels romanents del pressupost de 2018. «No entenem per què al pressupost de 2019 no s’ha inclòs la línia d’ajudes que vam aprovar tots els grups polítics al mes de setembre», ha declarat el portaveu de Compromís, Xavier Trenco.

Trenco ha recordat que Compromís al llarg d’aquesta legislatura hi ha presentat propostes per potenciar la repoblació i l’economia de l’interior de Castelló. L’última proposta plantejada pel grup al ple de setembre de 2018, demanava que s’estudiara la creació d’una línia d’ajudes per al pressupost del 2019 dirigides a les xicotetes i mitjanes empreses (PYMEs), treballadors autònoms, associacions, fundacions, organitzacions empresarials i sindicals de la província tant en despesa correnta i/o inversió amb l’objectiu de la creació de llocs de treball o el manteniment dels ja existents en la província.

A pesar d’haver estat aprovada per unanimitat de tots els grups de la corporació, este acord no es va traduir en una partida específica al pressupost de 2019, raó per la qual, segons Trenco, es queda sense efecte aquesta aprovació. «Com hem senyalat en repetides ocasions des del nostre grup polític, una de les actuacions que haurien de ser prioritàries en l’estratègia Repoblem és la creació d’activitat econòmica. Perquè la població puga viure a l’interior fan falta llocs de treball i eixos els han de proporcionar les empreses, sobretot xicotetes i mitjanes, adaptades al territori.», ha declarat el portaveu de Compromís.

Per a Trenco aquesta línia d’ajudes haurien de prioritzar aquelles xicotetes i mitjanes empreses (PYMEs), treballadors autònoms, associacions, fundacions, organitzacions empresarials i sindicals amb seu o activitat a les zones rurals de la província.

——————————-

COMPROMÍS PIDE DESTINAR AYUDAS A LAS PYMES DEL INTERIOR DE CASTELLÓ A PARTIR DE LOS REMANENTES DE 2018

Trenco: «No entendemos por qué en el presupuesto de 2019 no se ha incluido la línea de ayudas que aprobamos todos los grupos políticos el mes de septiembre»

Compromís ha presentado una moción a la Diputación de Castelló para crear una línea de ayudas a dirigidas a Pymes, a partir de los remanentes del presupuesto de 2018. «No entendemos por qué en el presupuesto de 2019 no se ha incluido la línea de ayudas que aprobamos todos los grupos políticos al mes de septiembre», ha declarado el portavoz de Compromís, Xavier Trenco.

Trenco ha recordado que Compromís a lo largo de esta legislatura ha presentado propuestas para potenciar la repoblación y la economía del interior de Castelló. La última propuesta planteada por el grupo al pleno de septiembre de 2018, pedía que se estudiara la creación de una línea de ayudas para el presupuesto del 2019 dirigidas a las pequeñas y medias emprendidas (Pymes), trabajadores autónomos, asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales y sindicales de la provincia tanto en gasto corriente y/o inversión con el objetivo de la creación de puestos de trabajo o el mantenimiento de los ya existentes en la provincia.

A pesar de haber sido aprobada por unanimidad de todos los grupos de la corporación, este acuerdo no se tradujo en una partida específica en el presupuesto de 2019, razón por la cual, según Trenco, se queda sin efecto esta aprobación. «Cómo hemos señalado en repetidas ocasiones desde nuestro grupo político, una de las actuaciones que tendrían que ser prioritarias en la estrategia Repoblem es la creación de actividad económica. Para que la población pueda vivir en el interior hacen falta puestos de trabajo y esos los tienen que proporcionar las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, adaptadas en el territorio.», ha declarado el portavoz de Compromís.

Para Trenco esta línea de ayudas tendrían que priorizar aquellas pequeñas y medias emprendidas (Pymes), trabajadores autónomos, asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales y sindicales con sede o actividad a las zonas rurales de la provincia.